Hoe moet een verkoper mij informeren over de algemene voorwaarden?

De verkoper moet u de mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de verkoper u vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst over de algemene voorwaarden moet informeren. Hij kan dit bijvoorbeeld doen door ze op de achterkant van een overeenkomst of offerte te vermelden of om deze bij de verkoop in de winkel beschikbaar te stellen. Als dit niet mogelijk is, kan de verkoper ze ook op zijn website publiceren.