Wat zijn mijn rechten en plichten als koper?

Belangrijkste verplichting van u als koper is, dat u op tijd de koopprijs moet betalen. Daartegenover staat de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan uw gerechtvaardigde verwachtingen.