Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan een tussenpersoon aansprakelijk zijn voor fouten bij het afsluiten van een verzekering?

Ja, dat kan. De tussenpersoon heeft een speciale opleiding gevolgd en is deskundig op het gebied van verzekeringen. Aan zijn vakbekwaamheid worden steeds zwaardere eisen gesteld. Komt een tussenpersoon zijn zorgplicht niet goed na of maakt hij een fout bij het afsluiten van een verzekering, dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voorvloeit. De tussenpersoon is namelijk altijd verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Tip
Voorkom bewijsproblemen omtrent de eventuele aansprakelijkheid. Bevestig opdrachten en gemaakte afspraken schriftelijk!