Ik ben het niet eens met de rekening. Wat doe ik?

Dan kunt u een bezwaar indienen. Meestal staat in de algemene voorwaarden of op de achterkant van de ontvangen correspondentie hoe u bezwaar kunt indienen, welke periode daarvoor staat (zes weken is gebruikelijk) en aan welke afdeling u uw bezwaarbrief kunt richten. Een bezwaar moet u altijd schriftelijk, het liefst per aangetekende brief, indienen!