Wat zijn onredelijke incassokosten?

In sommige situaties is vrij snel duidelijk dat de poging om te incasseren niet redelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de consument direct aangeeft het bedrag niet in een keer te kunnen betalen, maar wel een redelijke betalingsregeling aanbiedt. Of als een consument aangeeft dat hij de vordering betwist en daarom niet wil betalen. In dergelijke gevallen is het in de regel niet redelijk om verdere incassokosten te maken en te vorderen.