Wat is beslaglegging?

Beslaglegging is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

Voor (bijna) alle periodieke uitkeringen inclusief loon, waarop beslag gelegd kan worden, geldt een beslagvrije voet. Beslag kan ook op een uitkering of toeslag gelegd worden.