Wat is letselschade?

Letselschade is schade die voortvloeit uit psychisch of lichamelijk letsel door toedoen van een ander. Letselschade kan bestaan uit twee soorten schade:

  • materiële schade
    Materiële schade is de direct in geld waardeerbare schade. U kunt denken aan kosten die u moet maken of aan beschadigde goederen.
  • immateriële schade
    Immateriële schade is smartengeld. Het is een vergoeding voor de aantasting van een persoon. Het smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn, hinder en ongemak.

Van probleem naar schadecomponent
Alle problemen waarmee u geconfronteerd wordt, kunnen vertaald worden naar een schadecomponent. Als er een aansprakelijke partij is, kunt u deze schadecomponenten verhalen. Uiteraard mits en voorzover deze veroorzaakt zijn door het ongeval. U zult de situatie na het ongeval moeten vergelijken met de situatie zoals die zonder ongeval zou zijn geweest. Het verschil hierin wordt de schade genoemd.

 

Letselschadehulp bij DAS: kosteloos schade verhalen


Vraag gratis adviesgesprek aan

> Of download de informatiegids over letselschade