Hoort bij het einde van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding?

Dat hangt er vanaf. Per 1 juli 2015 is de hoofdregel dat dit wel het geval is. Er is een onderscheid tussen het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs.

Openbaar onderwijs
In het openbaar onderwijs kan er onder omstandigheden een ontslagvergoeding worden toegekend aan de werknemer, namelijk als de ontslaggrond ‘redenen van gewichtige aard’ is. De rechter maakt een afweging en bekijkt of de werkgever het ontstane conflict te verwijten is. Als de werkgever kiest voor een andere ontslaggrond, zoals bijvoorbeeld ‘disfunctioneren’ of ‘het verval van de functie’, kan de rechter geen vergoeding toewijzen.

Bijzonder onderwijs
Sinds 1 juli 2015 is de hoofdregel dat er bij ieder ontslag in het bijzonder onderwijs waarbij geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer, een transitievergoeding moet worden toegekend. Sinds 1 juli 2016 hebben werknemers in het bijzonder onderwijs recht op de transitievergoeding en is dit recht verankerd in de onderwijscao.

Als de arbeidsovereenkomst na twee ziektejaren wordt beëindigd en de werknemer een beroep moet doen op de WIA-uitkering, bestaat er eveneens recht op een transitievergoeding.

Als de rechter oordeelt dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft opgesteld richting de werknemer, kan hij de werknemer een zogenoemde billijke vergoeding toekennen. Deze vergoeding wordt alleen in zeer bijzondere en extreme omstandigheden toegekend.