Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan mijn werkgever mij in de proeftijd ontslaan?

Ja, dit is mogelijk. De proeftijd moet wel schriftelijk overeengekomen zijn. De maximumduur van de proeftijd is als volgt.

  • Twee maanden bij een contract voor onbepaalde tijd.
  • Eén maand bij een contract voor bepaalde tijd met een duur korter dan twee jaar  of voor de duur van een project.

Bij een contract voor minder dan zes maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen. In een cao kan een uitzondering staan ten opzichte van deze hoofdregel.