Ik ben een paar keer te laat op mijn werk gekomen door een vertraagde trein. Nu wil mijn werkgever mij ontslaan. Mag dat?

Nee, dat mag niet zomaar. Bijna iedere werknemer komt weleens te laat op het werk door vertraging van het openbaar vervoer. Uw werkgever mag vragen waarom u te laat bent, maar mag niet zomaar maatregelen nemen. Dit mag pas op het moment dat u regelmatig te laat komt en u daar geen gegronde reden voor hebt. In dat geval kan uw werkgever een disciplinaire maatregel nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een officiële waarschuwing, het opschorten van uw loon, of in het ergste geval ontslag. Uw werkgever zal, zeker in het geval van ontslag, wel in een dossier moeten hebben vastgelegd dat u structureel te laat bent. Ook moet erin staan dat u daar al meerdere malen op gewezen bent. Stel dat u in een maand drie keer te laat bent gekomen door een treinvertraging van tien minuten, dan zou uw werkgever u een officiële waarschuwing kunnen geven. U kunt er (indien mogelijk) namelijk ook voor kiezen om een trein eerder te nemen, zodat er meer zekerheid is om op tijd te komen. Het is altijd raadzaam om  uw werkgever op tijd in te lichten als u te laat zult komen.