Wat kunnen de gevolgen zijn als ik zelf op staande voet ontslag neem?

Als u uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt, maar achteraf blijkt dat er geen dringende reden was, dan kan uw werkgever u schadeplichtig houden. Hij kan het loon vorderen dat u met inachtneming van de juiste opzegtermijn verdiend zou hebben. Deze vordering is gelijk aan het brutoloon, dat netto aan de werkgever betaald moet worden. Een normale opzegging zonder enig risico heeft dan de voorkeur. Als u zonder goede reden ontslag op staande voet neemt, is de kans groot dat u vervolgens ook geen WW-uitkering krijgt.