Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Bij een terecht ontslag op staande voet, eindigt de arbeidsovereenkomst (en daarmee de loonbetaling) per direct en heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Bij een geldig ontslag op staande voet is degene die de wederpartij een dringende reden heeft gegeven de arbeidsovereenkomst direct op te zeggen, schadeplichtig. Dat betekent dat die partij een vergoeding aan de ander moet betalen. Met andere woorden: heeft uw werkgever u terecht op staande voet ontslagen, omdat u hem daarvoor een dringende reden heeft gegeven? Dan loopt u het risico dat u aan uw werkgever een vergoeding moet betalen.