Binnen welke termijn kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV?

In de beslissing van UWV wordt aangegeven binnen welke termijn u bezwaar moet maken. In de meeste gevallen heeft u zes weken om bezwaar te maken. De termijn om bezwaar te maken begint te lopen op de dag dat UWV de beslissing aan u heeft verzonden. Dient u uw bezwaar niet in? Dan kan UWV uw bezwaar niet meer behandelen. U loopt dan het risico dat er niets meer aan de beslissing gedaan worden.

Bezwaar maken tegen Ziektewet-beslissing
Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing op grond van de Ziektewet over het (voort)bestaan van uw ziekte? Dan gelden er andere regels. U moet uw bezwaar binnen twee weken indienen.