Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift naar UWV te sturen. Het bezwaarschrift is een brief waarin u het volgende vermeld:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • waarom u bezwaar maakt tegen de beslissing.

Ook moet u een kopie van de beslissing meesturen. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van UWV. U kunt in de brief ook aangeven dat u de stukken wilt inzien. En u kunt vragen of u op een later moment de gronden kunt aanvullen. Ook kunt u verzoeken om kosten en eventuele schade te vergoeden. In de brief dient u letterlijk de woorden “bezwaarschrift” of “ik maak bezwaar” op te nemen. Tot slot dient u de brief te ondertekenen en van een datum te voorzien. Verstuur de brief altijd aangetekend. Zo kunt u aantonen dat u het bezwaarschrift op tijd heeft verzonden.

 Voor meer informatie raadpleeg de website van UWV.