Hoe verloopt de procedure bij UWV?

Nadat UWV uw bezwaar heeft ontvangen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Ook zal UWV u schriftelijk of telefonisch vragen of u gebruik wil maken van een hoorzitting. Een hoorzitting is bedoeld om het bezwaar mondeling toe te lichten. U bent hiertoe niet verplicht. Bij bezwaar tegen een medische beslissing kan UWV u opnieuw laten onderzoeken door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. UWV zal daarna een besluit op het bezwaar nemen.


Voor meer informatie raadpleeg de website van UWV.