Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van UWV?

U kunt een bezwaarprocedure starten als u het niet eens bent met een beslissing van UWV. UWV bekijkt dan de beslissing opnieuw en zal een beslissing op uw bezwaar nemen.