Medische fout aansprakelijkheid

Wanneer er sprake is van een
medische fout kun je als patiënt of nabestaanden de medische instelling of arts aansprakelijk stellen voor de schade. Aangezien een medische behandeling altijd gepaard gaat met risico’s is het belangrijk dat de arts je hierover informeert. Het betekent niet automatisch dat er sprake is van een medische fout als de behandeling niet loopt als verwacht. Hoe medische aansprakelijkheid werkt? We leggen het uit.

Wanneer kan je de arts of medische instelling aansprakelijk stellen?

Bij een
medische fout
kan je de arts of ziekenhuis aansprakelijk stellen voor jouw schade. Om een arts of medische instelling aansprakelijk te stellen moet eerst het medisch onzorgvuldig handelen worden onderzocht. Het is hiervoor belangrijk dat er vastgesteld wordt dat de geldende zorgvuldigheidsnorm door de arts is overschreden. Of de geldende zorgvuldigheidsnorm is overschreden, is afhankelijk van de omstandigheden en de oorzaak van de medische fout. Ook de gevolgen van deze fout spelen een rol. Deze vaststelling kan alleen door een (medisch) deskundige gedaan worden.

Wie is er aansprakelijk bij een medische fout

De arts kan aansprakelijk gesteld worden als er bewezen kan worden dat de arts zich niet gehouden heeft aan de zorgvuldigheidsnorm. Een arts moet tijdens de medische ingreep de juiste regels en manieren toepassen. De regels hiervoor hebben onder andere betrekking op de manier waarop ze omgaan met bijkomende risico’s of de hygiëne tijdens de ingreep. Kan er bewezen worden dat de arts deze regels niet gehandhaafd heeft, dan is er niet voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm en kan de arts aansprakelijk gesteld worden.

In de wet staat dat de medische instelling aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van hulpverleners die in loondienst zijn bij de medische instelling.
De medische instelling is aansprakelijk voor de manier waarop een arts handelt, en blijft ook aansprakelijk als de arts niet meer werkzaam is bij de instelling.

Arts of ziekenhuis aansprakelijk stellen

Ben je overtuigd van het feit dat jouw arts niet gehandeld heeft zoals van hem of haar verwacht mag worden op grond van de geldende medische protocollen en heb je letselschade opgelopen? Dan moet er vastgesteld worden dat er sprake is van een verwijtbare medische fout. Het is aan jou om dit te bewijzen. Je kan hiervoor een medisch haalbaarheidsonderzoek voor laten doen. Er wordt dan onderzocht of je een redelijke kans maakt op een letselschadevergoeding. De volgende zaken worden onderzocht:

 • Wat is het proces van de behandeling geweest?
 • Zijn de protocollen juist gevolgd?
 • Hoe is de letselschade ontstaan?

Vervolgens wordt er gekeken naar de haalbaarheid om de veroorzaker juridisch aansprakelijk te stellen. Wat is daarbij de kans dat de zorgverlener de medische aansprakelijkheid erkend? Als je de zorgverlener aansprakelijk wil stellen, kan je de volgende stappen overwegen:

 • Ga een gesprek met jouw arts aan. Misschien vind je samen een oplossing. Vraag tijdens dit gesprek een kopie op van jouw complete medisch dossier.
 • Kom je er samen met jouw arts niet uit? En ben je van mening dat jouw arts aansprakelijk is voor de medische misser? Dan kan je een klacht indienen tegen jouw arts via de geschilleninstantie bij wie de arts is aangesloten. Op de website van jouw arts is vaak terug te vinden hoe je een klacht kan indienen. Het is belangrijk om jouw klacht schriftelijk in te dienen. Na het indienen van jouw klacht, zal een onafhankelijke klachtencommissie zich over de klacht buigen en uiteindelijk (na onderzoek en overleg met de betrokken partijen) oordelen of deze klacht gegrond of ongegrond is.
 • Je kan jouw arts of de verzekeraar van de arts formeel aansprakelijk stellen om uw schade vergoed te krijgen.
 • Je kan overwegen naar het tuchtcollege te stappen. Zij kijken vooral of jouw arts een verwijtbare fout heeft gemaakt en zal hier een sanctie aan verbinden voor de arts.
 • Doe aangifte bij de politie als je vermoed dat de fout strafbaar is.
 • Medische geschillen zijn complex en duren lang. Het is daarom verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan je bijvoorbeeld wijzen op de verjaringstermijn van jouw zaak (de termijn waarbinnen je een klacht moet indienen) en jou helpen om bij het verhalen van uw schade.

Mijn arts heeft een onvolledig dossier

Het dossier is het belangrijkste bewijsstuk bij medische fouten. Bij een onvolledig dossier kan er sprake zijn van omkering van de bewijslast. Je hoeft niet meer te bewijzen dat er iets fout is gegaan. De arts moet juist aantonen dat hij goed heeft gehandeld.
Volgens de wet moet een medisch dossier minimaal 15 jaar bewaard worden. Als patiënt heb je recht op een kopie van jouw dossier. Hierin vind je onder meer verslagen van operaties, van de verpleging, röntgenfoto’s en scans. Of daaruit blijkt dat jouw arts een fout heeft gemaakt, is soms lastig te achterhalen. Schakel daarvoor een medisch expert in.

Tot wanneer kan ik een medische instelling of arts aansprakelijk stellen?

Je hebt vijf jaar de tijd om jouw schade te claimen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat je bekend bent geworden met de fout én de schade. Je kan deze periode verlengen. Dit wordt stuiten van de verjaring genoemd. Je stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de arts of het ziekenhuis en eventueel naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Raadpleeg een juridisch expert om te achterhalen hoe je dit het beste kunt doen.

Veelgestelde vragen

Je kan een arts uit een ziekenhuis of medische instelling aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade bij een
medische fout. Eén van de voorwaarde hiervoor is dat er vastgesteld kan worden dat de geldende zorgvuldigheidsnorm door de arts is overschreden. Lees hier meer over de aansprakelijkheid bij een medische fout.

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel: 088 3279 817
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.