Medische fout aansprakelijkheid

Wanneer er sprake is van een medische fout kunt u als patiënt of nabestaanden de medische instelling of arts aansprakelijk stellen voor de schade. Aangezien een medische behandeling altijd gepaard gaat met risico’s is het belangrijk dat de arts u hierover informeert. Het betekent niet automatisch dat er sprake is van een medische fout als de behandeling niet loopt als verwacht.

Hoe we je kunnen helpen

DAS helpt je verder, of je nu verzekerd bent of niet. Onze ervaren juristen staan voor je klaar.

Ben je bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij je graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.
Bel ons op telefoonnummer 020 651 8815 of meld je zaak online.

Niet verzekerd?

Hulp bij letselschade

 • Als je geen verzekering hebt
 • Ontdek online je rechtspositie
 • Direct hulp van je eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
 • Gratis advies, bel:  088 3279 817
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer kunt u de arts of medische instelling aansprakelijk stellen?

Bij een medische fout kunt u de arts of ziekenhuis aansprakelijk stellen voor uw schade. Om een arts of medische instelling aansprakelijk te stellen moet eerst het medisch onzorgvuldig handelen worden onderzocht. Het is hiervoor belangrijk dat er vastgesteld wordt dat de geldende zorgvuldigheidsnorm door de arts is overschreden. Of de geldende zorgvuldigheidsnorm is overschreden, is afhankelijk van de omstandigheden en de oorzaak waardoor de medische fout gebeurd is. Ook de gevolgen van deze fout spelen een rol. Deze vaststelling kan alleen door een (medisch) deskundige gedaan worden.

Wie is er aansprakelijk bij een medische fout

De arts kan aansprakelijk gesteld worden als er bewezen kan worden dat de arts zich niet gehouden heeft aan de zorgvuldigheidsnorm. Een arts moet tijdens de medische ingreep de juiste regels en manieren te handhaven. De regels hiervoor hebben onder andere betrekking op de manier waarop ze omgaan met bijkomende risico’s of de hygiëne tijdens de ingreep. Kan er bewezen worden dat de arts deze regels niet gehandhaafd heeft, is er niet voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm en kan de arts aansprakelijk gesteld worden.

In de wet staat dat de medische instelling aansprakelijk is voor alle tekortkomingen van hulpverleners die in loondienst zijn bij de medische instelling. De medische instelling is aansprakelijk voor de manier waarop een arts handelt. De medische instelling blijft ook aansprakelijk als de arts niet meer werkzaam is bij de instelling.

Arts of ziekenhuis aansprakelijk stellen

Bent u overtuigd van de fout van uw arts en heeft u letselschade opgelopen? Dan moet er vastgesteld worden dat er sprake is van een medische fout. Het is aan u om dit te bewijzen. U kunt hiervoor een medisch haalbaarheidsonderzoek voor laten doen. Er wordt dan onderzocht of u een redelijke kans maakt op een letselschadevergoeding. De volgende zaken worden onderzocht:

 • Wat is het proces van de behandeling geweest?
 • Zijn de protocollen juist gevolgd?
 • Hoe is de letselschade ontstaan?

Vervolgens wordt er gekeken naar de haalbaarheid om de veroorzaker medisch aansprakelijk te stellen. Wat is daarbij de kans dat de zorgverlener de medische aansprakelijkheid erkend? Als u de zorgverlener aansprakelijk wil stellen, kunt u de volgende stappen overwegen:

 • Ga een gesprek met uw arts aan. Misschien vindt u samen een oplossing. Vraag tijdens dit gesprek een kopie op van uw complete medisch dossier.
 • Komt u er samen met uw arts niet uit? En bent u van mening dat uw arts aansprakelijk is voor de medische misser? Dan kunt u een klacht indienen tegen uw arts via de geschilleninstantie bij wie de arts is aangesloten. Op de website van uw arts is vaak terug te vinden hoe u een klacht kunt indienen. Het is belangrijk om uw klacht schriftelijk in te dienen. Na het indienen van uw klacht, zal een onafhankelijke klachtencommissie zich over uw klacht buigen en uiteindelijk (na onderzoek en overleg met de betrokken partijen) oordelen of uw klacht gegrond of ongegrond is.
 • U kunt uw arts of de verzekeraar van de arts formeel aansprakelijk stellen om uw schade vergoed te krijgen.
 • U kunt overwegen naar het tuchtcollege te stappen. Zij kijken vooral of uw arts een verwijtbare fout heeft gemaakt en zal hier een sanctie aan verbinden voor de arts.
 • Doe aangifte bij de politie als u vermoedt dat de fout strafbaar is.
 • Medische geschillen zijn complex en duren lang. Het is in daarom verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Die kan u bijvoorbeeld wijzen op de verjaringstermijn van uw zaak (de termijn waarbinnen u een klacht moet indienen) en u helpen om bij het verhalen van uw schade.

Mijn arts heeft een onvolledig dossier

Het dossier is het belangrijkste bewijsstuk bij medische fouten. Bij een onvolledig dossier kan er sprake zijn van omgekeerde bewijslast. U hoeft niet meer te bewijzen dat er iets fout is gegaan. De arts moet juist aantonen dat hij goed heeft gehandeld.

Volgens de wet moet een medisch dossier minimaal 15 jaar bewaard worden. Als patiënt hebt u recht op een kopie van uw dossier. Hierin vindt u onder meer verslagen van operaties, van de verpleging, röntgenfoto’s en scans. Of daaruit blijkt dat uw arts een fout heeft gemaakt, is soms lastig te achterhalen. Schakel daarvoor een medisch expert in.

Tot wanneer kan ik een medische instelling of arts aansprakelijk stellen?

U hebt vijf jaar de tijd om uw schade te claimen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat u bekend bent geworden met de schade. U kunt deze periode verlengen. Dit wordt stuiten van de verjaring genoemd. U stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de arts of het ziekenhuis en eventueel naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Raadpleeg een juridisch expert om te achterhalen hoe u dit het beste kunt doen.

Veelgestelde vragen