blog

Plichten voor stiefouders: wat verandert er?

4 min leestijd25 jun 2023

De verplichting, die stiefouders in bepaalde gevallen verplicht om financieel bij te dragen aan de ondersteuning van hun stiefkinderen, komt te vervallen. Hoewel deze verandering zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere berekeningswijze van kinderalimentatie, blijft de impact op bestaande alimentatieverplichtingen nog onzeker. Het overgangsrecht zal hier te zijner tijd uitsluitsel over moeten bieden.

Lennard van Kesteren

Advocaat


De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, boog zich over een mogelijke wetswijziging. In zijn brief aan de Tweede Kamer kondigt hij een beperkte wijziging aan. Het besluit is genomen vanwege de complexiteit en kwetsbaarheid van het berekenen van kinderalimentatie als er meer partijen bij betrokken zijn.

De stiefouderonderhoudsverplichting is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen niet financieel benadeeld zouden worden na een scheiding door ook de draagkracht van een stiefouder mee te tellen bij een alimentatieberekening. Echter, het betrekken van stiefouders bij de berekening van kinderalimentatie blijkt vaak ingewikkeld en verwarrend te zijn. Er moet rekening worden gehouden met verschillende inkomens en financiële verplichtingen van zowel juridische (meestal de biologische) ouders als stiefouders.

Huidige regels niet altijd gevolgd

Stiefouders worden voor een bij hen inwonend kind bij de berekening gelijk gesteld aan de juridische ouders. Dat betekent dat er aan de hand van het inkomen wordt gekeken hoeveel de stiefouder kan bijdragen in de kosten van het kind. Toch zie je dat rechters ook vaak worstelen met de complexiteit. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het wettelijk uitgangspunt niet altijd wordt gevolgd. Ik zal daarvan twee voorbeelden geven.

Voorbeeld 1:

Soms worden de stiefouders buiten beschouwing gelaten als de gezamenlijke draagkracht van de juridisch ouders voldoende is om in het levensonderhoud van hun kind te voorzien. Dit is dus in strijd met de huidige wettelijke bepalingen.

Voorbeeld 2:

Soms wordt ook de stiefouder bij wie het kind niet woont onderhoudsplichtig geacht en meegenomen in de alimentatieberekening. Ook dit is in strijd met de wettelijke bepalingen.

Voordelen van afschaffing

Door de afschaffing van de stiefouderonderhoudsverplichting wordt het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger en minder gecompliceerd. Het zal nu mogelijk zijn om de alimentatieverplichting te baseren op de inkomsten en financiële situatie van de juridische ouders alleen, zonder de betrokkenheid van stiefouders. Deze vereenvoudiging kan leiden tot een snellere en efficiëntere afhandeling van alimentatiezaken, waardoor de last voor alle betrokkenen wordt verminderd.

Gevolgen voor bestaande regelingen nog onduidelijk

Er is nog wel onzekerheid over de gevolgen van deze wetswijziging voor bestaande alimentatieverplichtingen van stiefouders. Wat gebeurt er met de reeds vastgestelde alimentatiebedragen? Zullen stiefouders nog steeds verantwoordelijk zijn voor de bijdrage aan de kosten van hun stiefkinderen? Of kan er voor al deze alimentaties straks een wijziging worden aangevraagd? Deze vragen worden nog beantwoord door het overgangsrecht, dat naar verwachting duidelijkheid zal bieden over de juridische status van bestaande onderhoudsverplichtingen. De juristen en advocaten van DAS houden de wetswijziging nauwlettend in de gaten en proberen hier nu al zoveel als mogelijk op te anticiperen.

Wat vinden wij?

De afschaffing van de stiefouderonderhoudsverplichting zorgt er vermoedelijk ook voor dat minder scheidingen escaleren en het ten goede komt van de kinderen met gescheiden ouders. Minder ruziënde ouders: dat kan ik alleen maar toejuichen.

Dit blog is tot stand gekomen samen met Zoë Vis, advocaat familierecht bij DAS.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Ook interessant voor je

Vijf vragen over indexering alimentatie: is het verplicht en wat gebeurt er als je het niet toepast?
15 nov 20233 min leestijd

Vijf vragen over indexering alimentatie: is het verplicht en wat gebeurt er als je het niet toepast?

In dit blog beantwoorden we vijf veelgestelde vragen over de indexering van alimentatie en bespreken we wat het gevolg is van deze jaarlijkse aanpassing.


 APK'tje voor het ouderschapsplan: geen overbodige luxe
13 okt 20233 min leestijd

APK'tje voor het ouderschapsplan: geen overbodige luxe

Wat als blijkt dat bepaalde regelingen in het ouderschapsplan niet goed (meer) werken? Soms is het nodig om een herziening van het ouderschapsplan aan te vragen. Zelfs het beste plan heeft af en toe wat finetuning nodig.


 Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!
03 aug 20234 min leestijd

Alleen op vakantie met je kinderen? Maak er geen rechtszaak van!

Vaak vergeten gescheiden ouders op tijd belangrijke afspraken met elkaar te maken. Zoals de ander toestemming vragen voor een buitenlandse reis met hun minderjarige kinderen.

1 van 3