Plichten voor stiefouders: wat verandert er?

De verplichting, die stiefouders in bepaalde gevallen verplicht om financieel bij te dragen aan de ondersteuning van hun stiefkinderen, komt te vervallen. Hoewel deze verandering zal leiden tot een eenvoudigere en efficiƫntere berekeningswijze van kinderalimentatie, blijft de impact op bestaande alimentatieverplichtingen nog onzeker. Het overgangsrecht zal hier te zijner tijd uitsluitsel over moeten bieden.

 

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, boog zich over een mogelijke wetswijziging. In zijn brief aan de Tweede Kamer kondigt hij een beperkte wijziging aan. Het besluit is genomen vanwege de complexiteit en kwetsbaarheid van het berekenen van kinderalimentatie als er meer partijen bij betrokken zijn.

De stiefouderonderhoudsverplichting is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen niet financieel benadeeld zouden worden na een scheiding door ook de draagkracht van een stiefouder mee te tellen bij een alimentatieberekening. Echter, het betrekken van stiefouders bij de berekening van kinderalimentatie blijkt vaak ingewikkeld en verwarrend te zijn. Er moet rekening worden gehouden met verschillende inkomens en financiële verplichtingen van zowel juridische (meestal de biologische) ouders als stiefouders.

Huidige regels niet altijd gevolgd

Stiefouders worden voor een bij hen inwonend kind bij de berekening gelijk gesteld aan de juridische ouders. Dat betekent dat er aan de hand van het inkomen wordt gekeken hoeveel de stiefouder kan bijdragen in de kosten van het kind. Toch zie je dat rechters ook vaak worstelen met de complexiteit. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het wettelijk uitgangspunt niet altijd wordt gevolgd. Ik zal daarvan twee voorbeelden geven.

Voorbeeld 1:

Soms worden de stiefouders buiten beschouwing gelaten als de gezamenlijke draagkracht van de juridisch ouders voldoende is om in het levensonderhoud van hun kind te voorzien. Dit is dus in strijd met de huidige wettelijke bepalingen.

Voorbeeld 2:

Soms wordt ook de stiefouder bij wie het kind niet woont onderhoudsplichtig geacht en meegenomen in de alimentatieberekening. Ook dit is in strijd met de wettelijke bepalingen.

Voordelen van afschaffing

Door de afschaffing van de stiefouderonderhoudsverplichting wordt het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger en minder gecompliceerd. Het zal nu mogelijk zijn om de alimentatieverplichting te baseren op de inkomsten en financiële situatie van de juridische ouders alleen, zonder de betrokkenheid van stiefouders. Deze vereenvoudiging kan leiden tot een snellere en efficiëntere afhandeling van alimentatiezaken, waardoor de last voor alle betrokkenen wordt verminderd.

Gevolgen voor bestaande regelingen nog onduidelijk

Er is nog wel onzekerheid over de gevolgen van deze wetswijziging voor bestaande alimentatieverplichtingen van stiefouders. Wat gebeurt er met de reeds vastgestelde alimentatiebedragen? Zullen stiefouders nog steeds verantwoordelijk zijn voor de bijdrage aan de kosten van hun stiefkinderen? Of kan er voor al deze alimentaties straks een wijziging worden aangevraagd? Deze vragen worden nog beantwoord door het overgangsrecht, dat naar verwachting duidelijkheid zal bieden over de juridische status van bestaande onderhoudsverplichtingen. De juristen en advocaten van DAS houden de wetswijziging nauwlettend in de gaten en proberen hier nu al zoveel als mogelijk op te anticiperen.

Wat vinden wij?

De afschaffing van de stiefouderonderhoudsverplichting zorgt er vermoedelijk ook voor dat minder scheidingen escaleren en het ten goede komt van de kinderen met gescheiden ouders. Minder ruziënde ouders: dat kan ik alleen maar toejuichen.

Dit blog is tot stand gekomen samen met Zoë Vis, advocaat familierecht bij DAS.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Lennard van Kesteren Advocaat
Ik ben specialist personen- en familierecht en jeugdrecht.
Meer artikelen van Lennard

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden