Verliefd op je collega, wat zijn de gevolgen?

McDonald’s heeft een gedragscode waarin is opgenomen dat liefdesrelaties tussen managers en het personeel verboden is. Een topman van het concern moest gedwongen opstappen vanwege een relatie met een personeelslid. Afgelopen voorjaar was de geheime liefdesrelatie tussen twee hoge officieren van het Openbaar Ministerie onderwerp van gesprek. Liefdesrelaties op de werkvloer doen nogal eens wat stof opwaaien.

Eigenlijk is het niet zo verrassend dat er relaties ontstaan op de werkvloer. Tenslotte breng je vaak meer tijd door op je werk dan ergens anders. Dus de kans dat je jouw grote liefde op je werk ontmoet, is groter dan dat je iemand op straat tegenkomt.

Ik kan me situaties voorstellen waarbij dat niet handig is, bijvoorbeeld als jij een relatie krijgt met je leidinggevende. Maar mag een werkgever alle relaties verbieden? Ik vroeg dat aan Pascal Besselink, één van onze arbeidsrechtjuristen.

Pascal, vertel eens? Mag een werkgever sowieso relaties verbieden of moet er wel een zekere mate van redelijkheid zijn?

Pascal: “In de wet is niets bepaald over (het verbieden van) relaties op het werk. Dat wil niet zeggen dat bedrijven geen regels mogen opstellen over dit onderwerp. Dit kan dan in een (arbeids)reglement of gedragscode. Stel je als werkgever zo'n reglement of code op, dan moet je dat wel consequent toepassen en niet handelen op basis van willekeur. De werkgever kan niet verbieden dat er relaties tussen collega's worden aangegaan. Een algemeen verbod is dus niet toegestaan. Wel kan een werkgever in een code of reglement opnemen dat werknemers die een affectieve relatie met elkaar aangaan (of al hadden voordat een van de twee in dienst trad) dit aan de werkgever melden. Ook mag een werkgever regels opstellen die belangenverstrengeling of ongewenste situaties op de werkvloer voorkomen. Van belang is dat de regels bij de werknemers bekend zijn, zodat zij ook weten wat wel en niet is toegestaan.

Mag je hiervoor ontslagen worden? Hoe zit het dan met ontslagvergoedingen?

Pascal: “Als de duidelijk opgestelde regels worden overtreden zou dit in bepaalde situaties wel tot ontslag van een of beide werknemer(s) kunnen leiden. Het is dan vervolgens afhankelijk van de mate van overtreden van de regel(s) en of die regel(s) redelijk waren, of en zo ja, welke ontslagvergoeding dan eventueel aan dit ontslag wordt verbonden.”

Een liefdesrelatie op de werkvloer kan dus gevolgen hebben als er sprake is van een gezagsverhouding en of daarbij regels zijn overtreden. Gelukkig is een algeheel verbod tot het aangaan van relaties op de werkvloer verboden.

Mireille Detrixhe
DAS maakt juridische hulp toegankelijk voor iedereen. Een belangrijke missie die ik als woordvoerder en communicatie adviseur graag kenbaar maak. Ik help mensen graag en hoop ze te inspireren door samen te werken en te communiceren.
Meer artikelen van Mireille

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden