blog

Hallo baby, dag baan

4 min leestijd13 jul 2019

Hoogopgeleide vrouwen met een tijdelijke of flexibele baan wachten langer met kinderen krijgen dan vrouwen met een vast contract. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrijft het NRC.

Miranda Oostenrijk

jurist

Bekijk meer

Veel zwangere vrouwen en jonge moeders hebben nog steeds last van discriminatie op het werk. Denk aan het niet mogen terugkeren in de eigen functie na een zwangerschap en het onthouden van promotie of het krijgen van ontslag. Ten opzichte van 2012, het jaar waarin door het College voor de Rechten van de Mens een grootschalig onderzoek is gedaan, is het aantal klaagsters gehalveerd. Dat is nu 1 op de 7 vrouwen. Zij menen dat klagen geen zin heeft. Daarbij lijkt, en dat is mijn ervaring, de focus na een zwangerschap en bevalling voornamelijk bij het jonge gezin te liggen. De werkende moeder wil simpelweg het gevecht niet aan. Ik snap het wel. Toch vind ik het jammer, omdat het probleem op deze wijze onzichtbaar is en blijft voor werkgevers, maar ook voor het College en onze overheid.

Bescherming

Werkgevers mogen vrouwen die zwanger of jonge moeder zijn niet afwijzen voor een vacante functie en anders behandelen op de werkvloer. In Nederland geldt namelijk dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden behandeld. Een voorbeeld hiervan is de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid. Deze wet verbiedt onderscheid vanaf de werving en selectie tot ontslag en alles wat hiertussen zit. Ondanks deze bescherming, die niet waterdicht blijkt te zijn, hebben zwangere en jonge moeders de weg van de geboden bescherming (nog) niet gevonden, zo blijkt wel uit onderzoek van het College. Om meer zicht te krijgen op discriminatie roept het College vrouwen op om vooral melding te maken van discriminatie tijdens of na een zwangerschap.

Drie tips

Als je gediscrimineerd wordt, adviseer ik je het er niet bij te laten zitten. Misschien heb je iets aan de volgende tips:

  1. Ken je rechten en plichten, want die heb je zonder meer als zwangere of moeder.
  2. Maak je wensen over het combineren van je werk met je zwangerschap en zorg voor je kindje bespreekbaar met je werkgever. Je kunt eventueel discriminatie melden bij de OR of een vertrouwenspersoon. Misschien is er intern de mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenregeling.
  3. Is klagen bij de werkgever om welke reden dan ook geen optie? Laat het er niet bij zitten en maak melding van discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens. Legt je werkgever het oordeel van het College naast zich neer? Dan kun je naar de rechter voor een schadevergoeding.

Bestrijden

De kracht van het bestrijden van discriminatie ligt volgens mij, onder meer, bij zwangere of jonge moeders zelf. Door actief te handelen, discriminatie te melden en je rechten en plichten goed te kennen, kan discriminatie vanwege zwanger- en/of moederschap worden tegengegaan.

jurist

Miranda Oostenrijk

Miranda werkt sinds 2008 bij DAS. Zij is juridisch specialist Arbeid en Inkomen.

Meer artikelen van Miranda Oostenrijk

Ook interessant voor je

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?
21 feb 20243 min leestijd

Verlofdagen opnemen: mogen werknemers dat zelf bepalen?

De werkgever stelt de vakantie van de werknemer vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Zo staat het in de wet. Maar dat geldt niet als de vaststelling van de vakantie in de cao is opgenomen.

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?
08 feb 20244 min leestijd

Skiblessure door riskant gedrag: wordt je loon dan doorbetaald?

Arbeidsongeschiktheid door risicovolle hobby's zoals wintersport: heb je dan nog recht op loon?

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer
25 jan 20243 min leestijd

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt tot minder kans op terugkeer

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft een eigen dynamiek die vaak anders is dan bij kortdurend verzuim en kent ook vele verschillende conflicten. Hoe pak je het samen als werknemer en werkgever goed aan?

1 van 3