case

Huis verkocht, of toch niet? Tips als koper het laat afweten

3 min leestijd25 apr 2018

‘Proost! Omdat het eindelijk is gelukt!’, roept Tine blij. Na vier lange jaren is de woning van Joost en Tine nu toch echt verkocht. Het koopcontract is getekend. Over twee maanden naar de notaris. ‘Nu kunnen we eindelijk onze wereldreis plannen.’

Redactieteam

Bekijk meer

Twee maanden later bij de notaris gaat het alsnog mis. De koffie staat al een tijdje klaar, maar de kopers zijn er nog niet. Joost controleert zijn telefoon. Geen gemiste oproep of WhatsApp-bericht. Ook de notaris heeft geen telefoontje ontvangen. Als Tine de kopers probeert te bellen, nemen ze niet op.

Het komt steeds vaker voor dat een koper van een huis niet komt opdagen bij de overdracht. Juridisch gezien blijft de verkoper dan eigenaar. Maar dat was niet de bedoeling. Stel dat de koper van jouw huis niet komt opdagen, wat kan je dan doen?

Check het koopcontract

Kijk altijd eerst in het koopcontract. Daar staat precies in waar koper en verkoper zich aan moeten houden. Het eerste wat je moet doen is de koper een brief sturen waarin je aangeeft dat hij zijn afspraken niet is nagekomen en dat hij alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Dat heet in gebreke stellen. Zet in de brief ook een termijn waarbinnen de koper zijn afspraken na moet komen. In jouw koopovereenkomst staat hoeveel tijd je hem moet geven. Meestal is dat acht dagen.

Ontbinden of boete betalen

Als de koper vervolgens niet van zich laat horen, kun je de koopovereenkomst ontbinden of de koper dwingen tot nakoming. Ga je ontbinden? Dan draai je de koop in feite terug. Met andere woorden: er wordt gedaan alsof je teruggaat in de tijd en de woning nooit hebt verkocht. Vaak is in de koopovereenkomst vastgelegd dat als de koper besluit de woning toch niet te kopen, hij aan jou een boete moet betalen. Die boete is meestal 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Ook kun je de (ver)koper aansprakelijk stellen voor overige schade die je hebt geleden omdat hij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bouwkundige keuring of dubbele woonlasten die je moet maken omdat je zelf al een nieuw huis hebt gekocht.

Nakoming vorderen

Je kunt er ook voor kiezen vast te houden aan de overdracht. Dat noemen we dan nakoming. Je begrijpt dat dat niet eenvoudig zal zijn omdat de koper kennelijk zijn afspraken niet kan of wil nakomen. In de meeste koopovereenkomsten is vastgelegd dat de koper, ook als hij alsnog nakomt, een boete verschuldigd is. De boete is meestal drie promille van de koopsom per dag totdat de koper alsnog meewerkt. Deze boete treedt overigens pas in werking nadat de acht dagen van de ingebrekestelling zijn verstreken. Ook als je kiest voor nakoming, bestaat nog de mogelijkheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Naar de rechter

Als de twee eerste stappen niet werken dan blijft er eigenlijk niets anders over om naar de rechter te stappen. Voor Joost en Tine was dat niet nodig. Na mijn brief aan de kopers waarin ik ze voorrekende wat ze aan geld kwijt zouden zijn als ze hun afspraken niet nakomen, besloten ze alsnog mee te werken aan de overdracht. Twee weken later was de verkoop rond. Joost en Tine beginnen hun wereldreis in Rio de Janeiro.

Redactieteam

Het redactieteam van DAS.

Meer artikelen van Redactieteam

Ook interessant voor je


 Conflict binnen de Vereniging van Eigenaren, waarom mediation?
21 mei 20243 min leestijd

Conflict binnen de Vereniging van Eigenaren, waarom mediation?

Hoe kan mediation helpen bij conflicten binnen een VvE?


 Help! Een verborgen gebrek aan mijn nieuwe woning
31 aug 20234 min leestijd

Help! Een verborgen gebrek aan mijn nieuwe woning

Zaken over verborgen gebreken bij een woning komen zeer regelmatig voor. Grote vraag in dit soort zaken is: kun je verkopers aanspreken voor na de koop ontdekte verborgen gebreken?


 Checklist aanschaf zonnepanelen: waar moet je op letten?
27 aug 20233 min leestijd

Checklist aanschaf zonnepanelen: waar moet je op letten?

Wil jij de huis of pand verduurzamen door zonnepanelen aan te laten leggen en problemen voorkomen? Wij zetten een aantal tips op een rij.

1 van 3