Verbouwplannen? Dit verandert er per 1 juli 2022

[LET OP: De Omgevingswet is inmiddels uitgesteld]

Met de Omgevingswet, die 1 juli 2022 ingaat, krijgt elke gemeente in Nederland andere regels op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, milieu, waterstaat, cultureel erfgoed en archeologie. Er zijn landelijke regels maar gemeenten moeten deze aanpassen: ze krijgen door de Omgevingswet een eigen bevoegdheid om paal en perk te stellen. Als je volgend jaar zomer wilt (ver)bouwen, doe je er goed aan vast met deze gewijzigde regelgeving in je gemeente rekening te houden, bijvoorbeeld met het aanvragen van een vergunning.

Gemeenten gaan straks (ver)bouwplannen op twee manieren toetsen: een bouwtoets en een omgevingstoets. Er wordt straks door gemeenten gekeken wat de impact op de omgeving is als je bijvoorbeeld een aanbouw wil plaatsen. Het is in ieder geval belangrijk om van tevoren goed uit te zoeken of je een vergunning nodig hebt. Bouw je zonder vergunning terwijl je die volgens de regels van de gemeente wel nodig hebt? Dan kunnen je buren de gemeente verzoeken om te handhaven met als gevolg dat je alles weer moet afbreken.

Aanpassen van regels

Doordat er op een andere manier getoetst gaat worden, wordt het ingewikkelder om een vergunning te krijgen. Regels kunnen ook per gemeente verschillen. Er ligt een ‘set’ landelijke regels die gemeenten moeten omzetten naar eigen regels. Nieuw is dat elke gemeente dus eigen categorieën gevallen mag aanwijzen waarvoor geen vergunning nodig is. In theorie kan je in de ene gemeente dus zonder vergunning een flat bouwen als dit in het Omgevingsplan is vastgelegd, en zou je in de naastgelegen gemeente voor elk tuinhuisje een vergunning moeten aanvragen. Kortom: gemeenten krijgen de vrijheid om veel meer, of veel minder, onder het vergunningsvrij bouwen te brengen dan nu het geval is. De Omgevingswet gaat per 1 juli 2022 in maar gemeenten hebben tot 1 januari 2030 de tijd om ze aan te passen. Er geldt dus een overgangsperiode.

Regels checken op digitaal omgevingsplan

Er komt straks een digitaal omgevingsplan waar je kunt checken welke regels er voor jouw adres gelden. Sommige gemeenten waarschuwen nu al dat zij die digitale omgeving niet gereed hebben voor 1 juli 2022. Zij verwachten dat pas in 2024 op orde te hebben. Bij aanvang is dus niet altijd direct duidelijk wat de regels zijn binnen jouw gemeente. Toch is mijn verwachting dat het aantal klachten of meldingen in die overgangsperiode zal meevallen. Als er nog geen nieuwe regels zijn, gelden namelijk de oude landelijke regels.

Strengere regels?

Het kan dus betekenen dat een gemeente juist veel strenger is dan de landelijke regels waardoor er veel meer vergunningprocedures komen. Het kan ook zijn dat een gemeente veel soepeler is. In ieder geval is elke procedure flink veel meer uitzoekwerk, omdat er meer toetsingseisen zijn. Procederen tegen nieuwe omgevingsplannen zal veel omvangrijker zijn dan een procedure tegen een huidig bestemmingsplan. Wil je zekerheid voor je (ver)bouwplannen? Dan is het verstandig om de vergunningaanvraag nog vóór 1 juli 2022 te doen. Aanvragen die nog onder de oude wet worden ingediend, moeten namelijk volgens de oude regels worden afgehandeld.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden