Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik wil een erfafscheiding (bijvoorbeeld een schutting) plaatsen. Waar moet ik op letten?

Een scheiding tussen twee naast elkaar gelegen percelen heet een erfafscheiding. Een erfafscheiding is gemaakt van steen, hout of ander ondoorzichtig materiaal. Bijvoorbeeld een schutting. Achter het pand mag de erfafscheiding maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het pand is de maximale hoogte 1 meter. Er kunnen afwijkende bepalingen zijn over de toegestane hoogte en het materiaal van een erfafscheiding. Die kunnen in een bestemmingsplan, in de plaatselijke bouwverordening of in andere regels van uw gemeente. Bijvoorbeeld 1.80 meter in plaats van 2 meter hoog. Sommige gemeenten laten ook regels opnemen in de koopovereenkomst die met u gesloten is. Bijvoorbeeld dat alleen een heg als erfafscheiding is toegestaan. Neem daarom altijd contact op met uw gemeente als u van plan bent een erfafscheiding te plaatsen.

Op eigen grond
Ook is de plaats van de erfafscheiding van belang. Plaatst u een erfafscheiding op uw eigen grond? Dan mag u zelf het materiaal kiezen. Het maakt dan niet uit of het een scheidsmuur is of een heg. Een heg moet u wel op vijftig centimeter van de erfgrens planten.

Op de grens: kosten delen?
Plaatst u een scheidsmuur precies op de scheiding tussen uw grond en die van de buren? Dan wordt de erfafscheiding gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Uw buren moeten hieraan meewerken en zijn verantwoordelijk voor de helft van de kosten. De kosten moeten wél binnen redelijke grenzen blijven en het is raadzaam voorafgaand met de buren te overleggen over het materiaal en de kosten. U kunt geen medewerking van uw buren vragen bij het plaatsen van een heg op de erfgrens. Een heg is namelijk geen scheidsmuur. Maak gebruik van ons voorbeelddocument bij het vragen van medewerking aan uw buren.