Schuur bouwen tegen de erfgrens

Bent u van plan een schuur te gaan bouwen? Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Aan het bouwen van een schuur zijn namelijk veel regels verbonden. In dit artikel beantwoorden we de vraag: Is het toegestaan om uw schuur tegen de erfgrens te bouwen?

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens?

Als u gaat bouwen tegen de erfgrens mag dat alleen als dat de grens is tussen uw erf en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens naast openbaar toegankelijk gebied ligt, moet u 1 meter uit de erfgrens blijven. Een brandgang telt niet mee als openbaar toegankelijk gebied.

Ramen in schuur op erfgrens
Wilt u een raam plaatsen in uw nieuwe schuur die uitkijkt op het erf van uw buren? Dan zijn er wel een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Het burenrecht beschermt uw buren namelijk tegen ongewenst uitzicht (en vice versa).

Enkel in muren die 2 meter (of verder) van de erfgrens afstaan, mogen doorzichtige vensters aangebracht worden. Staat de muur binnen 2 meter van de erfgrens? In muren die dichter dan 2 meter van de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige vensters worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan.

Komt u in aanmerking voor een van de volgende uitzonderingen? Dan mag u wel binnen 2 meter van de erfgrens af een doorzichtig venster aanleggen:

 • De muur waarin het raam verwerkt is, grenst aan een openbare weg of water.
 • Het uitzicht op het erf van uw buren wordt belemmerd door een muur van 2 meter hoog die zich binnen 2 meter van het venster bevindt. Daarnaast hebben de buren u toestemming voor het venster gegeven.
 • De buren hebben al meer dan twintig jaar geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (in dit geval spreken we van verjaring).

Meer weten over de regels voor bouwen op de erfgrens?

De schuur staat over de erfgrens

Let tijdens het bouwen op dat de erfgrens niet overschreden wordt. Gebeurt dit wel? Dan staat uw schuur (of ander soort bijgebouw) voor een gedeelte op het erf van uw buren. De buren kunnen eisen dat het deel van de schuur dat over de erfgrens staat wordt afgebroken.

Grote kans dat deze eis geen stand houdt voor de rechter, aangezien de eigenaar van de schuur hierdoor te veel benadeeld wordt. Wel wordt er gekeken naar een vervangend alternatief. Meestal resulteert dit in één van de volgende oplossingen.

 • De benadeelde verleent tegen een vergoeding, een erfdienstbaarheid aan de eigenaar van de schuur.
 • De benadeelde draagt tegen betaling een stuk van het erf over de eigenaar van de schuur.

Mag u de schuur tegen de erfafscheiding aan bouwen?

Wilt u de schuur tegen de erfafscheiding aan bouwen? Dan is het belangrijk om te bepalen of het om een gedeelde (mandelige) erfafscheiding gaat of niet.

Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan spreken we over een mandelige scheidsmuur. In dit geval mag u de schuur gewoon tegen de scheidsmuur aan bouwen. Het is zelfs toegestaan om balken en ankers aan te brengen in de scheidsmuur tot exact de helft van de dikte van deze muur. Het aanbrengen van balken en ankers is enkel toegestaan als u de muur geen schade toebrengt.

Wilt u de schuur tegen een scheidsmuur aanbouwen die volledig op uw erf staat? Dan is dit uiteraard toegestaan. De scheidsmuur is dan namelijk uw eigendom. We spreken hier over een privémuur.

Als de scheidsmuur geheel op het erf van uw buren staat, is de muur eigendom van uw buren. Het is dan niet toegestaan om tegen de muur aan te bouwen. Houd in dit geval gewoon de erfgrens aan.

Meer lezen over bouwen tegen een bestaande scheidsmuur?

Bouwregels voor het bouwen van een schuur

U weet nu met welke regels uit het burenrecht u rekening moet houden tijdens het bouwen van uw schuur rondom de erfgrens. Naast deze regels, zijn er nog een hoop andere regels verbonden aan het bouwen van een schuur. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste landelijke bouwregels voor het bouwen van een schuur. Wanneer u aan deze regels voldoet, hoeft u geen vergunning aan te vragen bij de gemeente.
Let op: deze regels gelden niet voor schuren die gebouwd worden bij een woonwagen, een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat bedoeld is voor recreatie!

Wanneer uw schuur niet aan deze regels voldoet, informeer dan eerst bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van de schuur. Zelfs indien u geen vergunning nodig heeft, moet u zich wel altijd houden aan de regels van het Bouwbesluit en de regels over welstand. Dit betekent dat de constructie van de schuur deugdelijk moet zijn en het bouwwerk er ook mooi uit moet zien (bijvoorbeeld niet rommelig of geverfd in een hele opvallende kleur).

 • U mag uw schuur alleen zonder vergunning bouwen wanneer deze in het achtererfgebied staat. Dat is het gebied direct achter het hoofdgebouw (tenzij er nog andere (bedrijfs)gebouwen op uw perceel staan, is dit altijd uw woning). Bij het achtererfgebied kan ook de grond aan de zijkant(en) van het hoofdgebouw horen. Dat is alleen het geval als deze zijkanten niet grenzen aan openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld een weg, openbaar vaarwater of openbaar groen). Een brandgang telt niet mee als openbaar toegankelijk gebied. De schuur moet altijd op minimaal 1 meter afstand van het openbaar toegankelijk gebied staan.
 • De schuur moet minimaal 1 meter achter de voorgevel staan. Dit is de zijde van uw woning die aan de weg ligt;
 • De schuur mag maar uit één bouwlaag bestaan en dus geen verdiepingen hebben;
 • De schuur mag ook niet voorzien zijn van een buitenruimte die niet op de grond ligt (bijvoorbeeld een balkon of een dakterras);
 • De maximale oppervlakte van de schuur hangt af van de grootte van het perceel en het aantal andere bouwwerken dat op het perceel staat. Het hoofdgebouw telt niet mee bij de berekening van de oppervlakte van de andere bouwwerken. Wanneer u aanhoudt dat de oppervlakte van de schuur samen met de oppervlakte van alle andere bouwwerken op het perceel (behalve het hoofdgebouw) niet meer dan 50% van de oppervlakte van het perceel bedraagt, voldoet u altijd aan deze eis.

Verder gelden de volgende regels voor de hoogte en het gebruik van de schuur, deze zijn afhankelijk van de afstand tot het oorspronkelijke hoofdgebouw:

Binnen 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw:

 • Het hoogste punt van de schuur mag niet hoger zijn dan:
  • 0,3 meter boven de scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
  • het hoofdgebouw zelf;
  • 5 meter.
 • De hoogste die het eerste bereikt wordt, telt als de maximale hoogte van de schuur. In de meeste gevallen zal dat 0,3 meter boven de scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw zijn, tenzij het hoofdgebouw geen verdieping(en) heeft.


Verder dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw af:

 •  Wanneer de schuur is afgedekt met een plat dak, mag de schuur niet hoger zijn dan 3 meter.
 • Als de schuur is afgdekt met een schuin dak, moet het dak beginnen op 3 meter hoogte. Het dak mag niet schuiner zijn dan 55 graden. De hoogte van de daknok hangt af van de afstand tot de perceelsgrens. Deze kan worden berekend met de volgende formule: (afstand tot erfgrens in meters x 0,47 ) + 3.
 • Verder moet de schuur functioneel ondergeschikt gebruikt worden. Dit betekent dat de schuur niet gebruikt mag worden als badkamer, slaapkamer of keuken. Deze eis geldt niet als er sprake is van gebruik van de schuur voor mantelzorg.

Let op: per 1 juli 2022 wijzigt de wet en mag elke gemeente zelf bepalen welke bouweisen zij stelt aan een schuur zodat hier geen vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Informeer na 1 juli 2022 dus altijd bij uw gemeente of de regels in uw gemeente afwijken van deze algemene regels

Lees verder