Schuur bouwen tegen de erfgrens

Je hebt een fijne tuin, maar mist nog een schuur om al je spullen in op te bergen. Gelukkig mag je die gewoon zelf bouwen – mits jij je aan de regels houdt. Ontdek alles wat je wilt weten over een schuur bouwen tegen de erfgrens.

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens?

Het is toegestaan om een schuur tegen de erfgrens te bouwen, maar alleen als deze grens zich bevindt tussen jouw perceel en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens grenst aan openbaar toegankelijk gebied, dien je een afstand van 1 meter aan te houden. Een brandgang wordt niet beschouwd als een openbaar toegankelijk gebied; in dit geval hoef je de afstand dus niet aan te houden.

Ramen in schuur op erfgrens
Wil je een raam plaatsen in je nieuwe schuur dat uitkijkt op het erf van je buren? Houd dan rekening met het burenrecht. Dit recht beschermt jou én je buren tegen ongewenst uitzicht.

Je kunt alleen (doorzichtige) vensters plaatsen in muren die minimaal 2 meter van de erfgrens afstaan. In muren die dichterbij staan, mag je vaste, ondoorzichtige vensters plaatsen. Draai- of klapramen zijn in dit geval dus niet toegestaan.

Er zijn een paar uitzonderingen. In deze gevallen mag je wél een doorzichtig venster binnen 2 meter van de erfgrens aanleggen:

 • De muur waarin het raam verwerkt is, grenst aan een openbare weg of water.
 • Het uitzicht op het erf van je buren wordt belemmerd door een muur van 2 meter hoog die zich binnen 2 meter van het venster bevindt. Daarnaast hebben de buren toestemming gegeven.
 • De buren hebben al meer dan 20 jaar geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (in dit geval is er sprake van verjaring).

Wat als mijn schuur over de erfgrens staat?

Let tijdens het bouwen op dat de erfgrens niet overschreden wordt. Gebeurt dit wel? Dan staat je schuur gedeeltelijk op het erf van je buren. De buren kunnen dan eisen dat het deel van de schuur dat over de erfgrens staat wordt afgebroken.

Meestal keurt de rechter zo’n eis af, omdat je als eigenaar van de schuur hierdoor te veel benadeeld wordt. Er wordt wel gekeken naar een vervangend alternatief. Dit resulteert vaak in één van de volgende oplossingen:

 • De benadeelde verleent tegen een vergoeding een erfdienstbaarheid aan de eigenaar van de schuur.
 • De benadeelde draagt tegen betaling een stuk van het erf over de eigenaar van de schuur.

Mag ik de schuur tegen de erfafscheiding aan bouwen?

Als je een schuur tegen de erfafscheiding aanbouwt, is het belangrijk om te weten of het om een gedeelde erfafscheiding gaat of niet.

Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan is er sprake van een gedeelde, of mandelige, scheidsmuur. In dit geval mag je de schuur gewoon tegen de scheidsmuur aan bouwen. Je kunt zelfs balken en ankers aanbrengen in de scheidsmuur tot exact de helft van de dikte van deze muur – mits je hierdoor geen schade veroorzaakt.

Wil je de schuur tegen een scheidsmuur aanbouwen die volledig op jouw erf staat? Dat mag altijd. De scheidsmuur is dan namelijk jouw eigendom. Het gaat hier om een privémuur.

Als de scheidsmuur helemaal op het erf van je buren staat, is de muur hun eigendom. Het is dan niet toegestaan om tegen de muur aan te bouwen. Houd in dit geval gewoon de erfgrens aan.

Bouwregels voor het bouwen van een schuur

Naast het burenrecht zijn er een hoop regels verbonden aan het bouwen van een schuur. Als je aan deze regels voldoet, hoef je geen vergunning meer aan te vragen bij de gemeente. Andersom geldt hetzelfde: doe je dit niet, dan dien je wél een vergunning aan te vragen. Hieronder staan alle regels voor je op een rijtje.

Let op: deze regels gelden niet voor schuren die gebouwd worden bij een woonwagen, een tijdelijk bouwwerk of een bouwwerk dat bedoeld is voor recreatie.

Algemene regels

 • De schuur moet op minimaal 1 meter afstand van een openbaar toegankelijk gebied staan. Voorbeelden van openbaar toegankelijke gebieden zijn wegen, openbaar vaarwater of openbaar groen.
 • De schuur moet in het achtererfgebied staan. Dat is het gebied direct achter het hoofdgebouw. Soms hoort de grond aan de zijkant(en) van het hoofdgebouw ook bij het achtererfgebied. Dat is het geval als deze zijkanten niet grenzen aan openbaar toegankelijk gebied. Een brandgang telt overigens niet mee als openbaar toegankelijk gebied.
 • De schuur moet minimaal 1 meter achter de voorgevel van het gebouw staan. Dit is de kant van de woning die aan de weg ligt.
 • De schuur mag maar uit één bouwlaag bestaan en dus geen verdiepingen hebben.
 • De schuur mag ook niet voorzien zijn van een buitenruimte die niet op de grond ligt (bijvoorbeeld een balkon of een dakterras).
 • De oppervlakte van de schuur mag niet meer dan 50% van de oppervlakte van het perceel in beslag nemen. Staan er, naast het hoofdgebouw, nog andere gebouwen op je perceel? Dan mogen de oppervlaktes van de schuur en deze andere gebouwen samen niet meer dan 50% van je perceel in beslag nemen.

Regels voor schuren die minder dan 4 meter van het hoofdgebouw staan

 • Het hoogste punt van de schuur mag niet hoger zijn dan:
  - 0,3 meter boven de scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
  - of het hoofdgebouw zelf;
  - of 5 meter.
 • De hoogte die het eerst bereikt wordt, telt als de maximale hoogte van de schuur. In de meeste gevallen is dat 0,3 meter boven de scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping van het hoofdgebouw.

Regels voor schuren die meer dan 4 meter van het hoofdgebouw staan

 • Als de schuur een plat dak heeft, mag die niet hoger zijn dan 3 meter.
 • Als de schuur een schuin dak heeft, moet het dak beginnen op 3 meter hoogte. Het dak mag niet schuiner zijn dan 55 graden. De hoogte van de daknok hangt af van de afstand tot de perceelsgrens. Deze kan worden berekend met de volgende formule: (afstand tot erfgrens in meters x 0,47 ) + 3.
 • Je mag de schuur niet gebruiken als badkamer, slaapkamer of keuken. Deze eis geldt niet als de schuur gebruikt wordt voor mantelzorg.

Let op: Met de invoering van de omgevingswet mogen gemeentes zelf bepalen welke bouweisen er gelden voor een schuur. Deze invoering is al meerdere keren uitgesteld, maar staat nu voor 1 januari 2024 op de planning. Als je jouw schuur na deze datum gaat bouwen, is het dus verstandig om de regels in jouw gemeente na te leven.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30, om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1199,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.