Schuur bouwen tegen de erfgrens

Bent u van plan een schuur te gaan bouwen? Dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Aan het bouwen van een schuur zijn namelijk veel regels verbonden. In dit artikel beantwoorden we de vraag: Is het toegestaan om uw schuur tegen de erfgrens te bouwen?

Hoe kunnen wij u helpen?

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens?

Als u gaat bouwen rondom de erfgrens, geldt er geen minimale afstand waar u rekening mee hoeft te houden. U kunt uw schuur dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen. Let wel op dat u de erfgrens niet overschrijdt. Mocht dit wel het geval zijn kunt u in de onderstaande alinea (schuur over de erfgrens) lezen wat hier de gevolgen van kunnen zijn. Toch kunt u de schuur niet altijd zomaar tegen de erfgrens plaatsen. Muuropeningen zoals raampartijen die direct zicht geven op het perceel van uw buren moeten minimaal 2 meter van de erfgrens af staan.

Ramen in schuur op erfgrens
Wilt u een raam plaatsen in uw nieuwe schuur die uitkijkt op het erf van uw buren? Dan zijn er wel een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Het burenrecht bescherm uw buren namelijk tegen ongewenst uitzicht (en vice versa).

Enkel in muren die 2 meter (of verder) van de erfgrens afstaan, mogen doorzichtige vensters aangebracht worden. Staat de muur binnen 2 meter van de erfgrens? Dan mogen er alleen ondoorzichtige vensters in de muren verwerkt zijn. In muren die dichter dan 2 meter van de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige vensters worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan. Voor het aanbrengen van ramen in de zijgevel is ook een omgevingsvergunning verplicht.

Komt u in aanmerking voor een van de volgende uitzonderingen? Dan mag u wel binnen 2 meter van de erfgrens af een doorzichtig venster aanleggen:

 • De muur waarin het raam verwerkt is, grenst aan een openbare weg of water.
 • Het uitzicht op het erf van uw buren wordt belemmerd door een muur van 2 meter hoog die zich binnen 2 meter van het venster bevindt. Daarnaast hebben de buren u toestemming voor het venster gegeven.
 • De buren hebben al meer dan twintig jaar geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (in dit geval spreken we van verjaring).

Meer weten over de regels voor bouwen op de erfgrens?

De schuur staat over de erfgrens

Let tijdens het bouwen op dat de erfgrens niet overschreden wordt. Gebeurd dit wel? Dan staat uw schuur (of ander soort bijgebouw) voor een gedeelte op het erf van uw buren. De buren kunnen eisen dat het deel van de schuur dat over de erfgrens staat wordt afgebroken.

Grote kans dat deze eis geen stand houdt voor de rechter, aangezien de eigenaar van de schuur hierdoor te veel benadeelt wordt. Wel wordt er gekeken naar een vervangend alternatief. Meestal resulteert dit in één van de volgende oplossingen.

 • De benadeelde verleent tegen een vergoeding, een erfdienstbaarheid aan de eigenaar van de schuur.

De benadeelde draagt tegen betaling een stuk van het erf over de eigenaar van de schuur.

Mag u de schuur tegen de erfafscheiding aan bouwen?

Wilt u de schuur tegen de erfafscheiding aan bouwen? Dan is het belangrijk om te bepalen of het om een gedeelde (mandelige) erfafscheiding gaat of niet.

Staat de erfafscheiding precies op de erfgrens? Dan spreken we over een mandelige scheidsmuur. In dit geval mag u de schuur gewoon tegen de scheidsmuur aan bouwen. Het is zelfs toegestaan om balken en ankers aan te brengen in de scheidsmuur tot exact de helft van de dikte van deze muur. Het aanbrengen van balken en ankers is enkel toegestaan als u de muur geen schade toebrengt.

Wilt u de schuur tegen een scheidsmuur aanbouwen die volledig op uw erf staat? Dan is dit uiteraard toegestaan. De scheidsmuur is dan namelijk uw eigendom. We spreken hier over een privé muur.

Als de scheidsmuur geheel op het erf van uw buren staat, is de muur eigendom van uw buren. Het is dan niet toegestaan om tegen de muur aan te bouwen. Houd in dit geval gewoon de erfgrens aan.

Meer lezen over bouwen tegen een bestaande scheidsmuur?

Algemene regels schuur bouwen

U weet nu met welke regels u rekening moet houden tijdens het bouwen van uw schuur rondom de erfgrens. Naast deze regels, zijn er nog een hoop andere regels verbonden aan het bouwen van een schuur. Onderstaand een overzicht van de algemene regels waar u rekening mee moet houden tijdens het bouwen van een schuur.

Regels vergunningvrij aanbouwen

Zit de schuur aan uw woning vast, dan spreken we over een aan- of uitbouw. De schuur moet dan wel direct in verbinding staan met uw woning. Kunt u de schuur enkel betreden vanaf buitenaf? Dan spreken we over een bijgebouw. Hiervoor gelden weer andere regels.

Wilt u vergunningvrij aan- of uitbouwen? Dan dient u zich aan de volgende regels te houden:

 • Zorg dat de aanbouw niet hoger is dan één woonlaag.
 • Bouw uw aanbouw op de grond. Voor bouwen op het dak van een (bestaande) woonlaag is een vergunning nodig.
 • Het doel van uw aanbouw moet het vergroten van uw woongenot zijn. Als het doel van uw aanbouw hiervan afwijkt, u wilt bijvoorbeeld een winkel beginnen in de aanbouw, dan heeft u hier een vergunning voor nodig.
 • Zorg dat er minimaal 1 meter afstand vrij is tussen uw aanbouw en de openbare weg of openbaar groen.
 • Maak uw aanbouw niet hoger dan 4 meter.
 • De aanbouw mag maximaal 25 centimeter boven de eerste verdiepingsvloer uitsteken. Let wel op dat de aanbouw niet boven het complete huis mag uitsteken.
 • Maak uw aanbouw niet dieper dan 2,5 meter, gemeten vanaf de gevel waar tegenaan gebouwd is.
 • De aanbouw mag niet resulteren in een tuin die voor meer dan de helft is volgebouwd. Staat er al een andere schuur? reken deze dan mee.
 • Zorg voor een uitbouw die er fatsoenlijk uitziet. Mocht dit niet zo zijn kan de welstandscommissie u verplichten de aanbouw af te breken.
  Vergunningvrij aanbouwen mag alleen aan permanente woonhuizen die geen monumenten zijn. Wilt u aanbouwen aan een recreatiewoning of beschermd stadsgezicht, dan heeft u een vergunning nodig.
 • Bouw zonder aantoonbare toestemming niet op de grond van uw buren.

Aan de zijkant aanbouwen? Houd dan rekening met de volgende regels:

 • Voor hoekhuizen geldt dat u aan de zijkant mag aanbouwen, als uw zijerf niet grenst aan de weg of openbaar groen.
 • Houd 1 meter vrij tussen uw aanbouw en het voorerf.
 • Houd 1 meter vrij tussen uw aanbouw en het erf van uw buren.
 • Regels vergunningvrij bijbouwen.
 • Grote kans dat de schuur die u wilt bouwen, los staat van uw woning. In dit geval spreken we over een bijgebouw.

Wilt u vergunningvrij bijbouwen? Dan dient u zich aan de volgende regels te houden:

 • Zorg dat uw bijgebouw niet hoger is dan één woonlaag.
 • Bouw uw bijgebouw op de grond. Voor bouwen op het dak van een (bestaand) gebouw is een vergunning nodig.
 • Zorg dat er minimaal 1 meter afstand vrij is tussen uw aanbouw en de openbare weg of openbaar groen.
 • Heeft het bijgebouw een oppervlakte van 10 vierkante meter of meer, houd dan minimaal 1 meter vrij tot het erf van de buren.
 • Zorg dat uw bijgebouw niet hoger is dan 3 meter.
 • Alle bijgebouwen en overkappingen samen mogen maximaal 30 vierkante meter in beslag nemen.
 • Het bijgebouw mag niet resulteren in een tuin die voor meer dan de helft is volgebouwd. Staat er al een schuurtje, reken deze dan mee.
 • Zorg dat uw bijgebouw er fatsoenlijk uitziet.
 • bijbouwen bij een recreatiewoning, monument of beschermd stadsgezicht is niet toegestaan.
 • Bouw zonder aantoonbare toestemming niet op de grond van uw buren.

Aan de zijkant bijbouwen? Houd dan rekening met de volgende regels:

 • Voor hoekhuizen geldt dat u aan de zijkant mag bijbouwen, als uw zijerf niet grenst aan de weg of openbaar groen.
 • Houd 1 meter vrij tussen uw bijgebouw en het voorerf.
 • Houd 1 meter vrij tussen uw bijgebouw en het erf van uw buren.
Lees verder