20.000 euro voor acht dagen werken

Het coronavirus zorgt voor veel nieuwe rechtspraak. Een kantonrechter in Noord Holland moest zich bijvoorbeeld uitspreken of een dienstverband van een eventmanager na acht dagen werken mocht worden opgezegd vanwege de coronacrisis.

De eventmanager was krap acht dagen begonnen aan zijn nieuwe baan, toen hem werd verzocht zijn koffers te pakken. Er was een arbeidscontract voor bepaalde tijd afgesproken. In het contract was geen proeftijd of tussentijds opzegbeding opgenomen. Zijn werkgever moest zijn beachclub sluiten en evenementen annuleren door de overheidsmaatregelen en had dus geen werk meer voor de eventmanager.

Bezwaar tegen ontslag

De werkgever kondigde na acht dagen aan het arbeidscontract te beëindigen, omdat er door het coronavirus geen werk meer was voor de eventmanager. Wel gaf de werkgever aan zijn salaris over de gehele maand te betalen. Maar de eventmanager ging niet akkoord en maakte bezwaar tegen zijn ontslag.

Oordeel rechter

De eventmanager vorderde de gefixeerde schadevergoeding van bijna 20.000 euro, omdat de arbeidsovereenkomst geen proeftijd kende. De rechter wees dit toe en weigerde deze overeengekomen periode (18 maart tot 1 november) te matigen, omdat de werkgever zelf had verzuimd een tussentijdse opzegmogelijkheid overeen te komen. De gevolgen van Covid-19 zijn een omstandigheid die voor rekening en risico van werkgever blijft en kan niet op de werknemer worden afgewenteld, zo oordeelde de rechter.

Hard gelag

Een hard gelag voor de horeca-ondernemer en het bevestigt maar weer eens hoe belangrijk het is om een arbeidsovereenkomst zorgvuldig op te stellen.

Hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst?

Wil je met iemand een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten en zeker zijn dat alle belangrijke afspraken keurig juridisch gedekt zijn? Dat kan met behulp van onze eenvoudige documenten generator. Het is een contract-generator waarmee je zélf een compleet en juridisch correct arbeidscontract voor bepaalde tijd opstelt.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal