Wat staat er in een arbeids-overeenkomst?

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst? De afspraken met je nieuwe werknemers leg je vast in een schriftelijke arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd. In dit contract zet je een aantal basisgegevens, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en andere bepalingen.

Zelf opstellen

 • Stel zelf je arbeidsovereenkomst op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Controleren en aanpassen

 • Controleren én aanpassen in één pakket
 • Volledig volgens de laatste wetgeving
 • Zeker van een juridisch waterdicht document

Beoordeling situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Wij raden je aan om een schriftelijk arbeidscontract op te stellen. Neem minimaal de volgende onderdelen op.

Basisgegevens in een arbeidsovereenkomst

De basisgegevens zijn:

 • naam en adres van je bedrijf;
 • naam van degene die je bedrijf vertegenwoordigt;
 • naam en adres van je werknemer, en voor de salarisspecificatie ook geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast gaat het om gegevens over het dienstverband:
 • datum van indiensttreding;
 • standplaats;
 • functie;
 • de duur van de overeenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • de opzegtermijnen voor de werkgever en de werknemer.

Geldt voor jouw bedrijf of branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan geef je ook aan welke cao van toepassing is op het arbeidscontract. Gaat het om een minimum-cao? Dan mag je hiervan afwijken als dit in het voordeel van je werknemers is. Van een standaard-cao mag je niet afwijken.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • het aantal werkuren per week of per dag;
 • salaris (bij voorkeur bruto) en vakantiebijslag;
 • vakantiedagen.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken die je maakt naast de reguliere afspraken. Denk aan:
 • dertiende maand;
 • bonus;
 • opleidingsfaciliteiten;
 • auto, telefoon of laptop van de zaak;
 • collectieve ziektekostenverzekering.

Lees hier meer over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat staat er verder nog in een arbeidscontract?

Ten slotte kun je andere bepalingen opnemen in het arbeidscontract: een proefbeding, concurrentiebeding, relatiebeding en incorporatiebeding.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling waarmee je een proeftijd kunt afspreken bij arbeidsovereenkomsten voor langer dan 6 maanden. Je moet je daarbij houden aan de maximale lengte van een proeftijd.

De maximale lengte van een proeftijd is 1 maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar duurt. Of maximaal 2 maanden als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer duurt dan 2 jaar.

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de maximale lengte van een proeftijd 2 maanden.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in de mogelijkheden om bij een concurrent te gaan werken. Het is van groot belang dat deze bepaling heel secuur wordt opgesteld. Anders is de kans groot dat je er niets aan hebt.

Neem bijvoorbeeld in het concurrentiebeding een geografische beperking en een beperking in tijd op. Bijvoorbeeld door te bepalen dat een werknemer niet mag werken binnen 5 kilometer van de hoofdvestiging van de werkgever en niet gedurende 1 jaar na het einde van het dienstverband.

Hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En alleen als de werkgever kan motiveren dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan een dergelijk beding ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Relatiebeding
Een relatiebeding beperkt een werknemer in de relaties die hij mag benaderen na het einde van het dienstverband. Deze bepaling voorkomt dat een ex-werknemer je relaties en klanten benadert. Let op: vergeet niet om een boetebeding te koppelen aan het concurrentiebeding en het relatiebeding.

Incorporatiebeding
Een incorporatiebeding zorgt ervoor dat regels in andere documenten van toepassing worden verklaard. Denk aan de regels in een personeelsreglement, verzuimreglement of socialmediaprotocol. Let op: de kracht van een bepaling en de haalbaarheid van een vordering is altijd afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Heb je een vraag over een arbeidsovereenkomst?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 832. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder