Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt u per direct ontslagen. Er moet dus wel echt iets serieus aan de hand zijn zoals bijvoorbeeld diefstal, verduistering of bedreiging.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet bent u per direct uw baan kwijt. U hoeft niet meer te komen werken en u krijgt geen salaris meer. Het is in feite een ontbinding van het arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Juist omdat dit type ontslag zulke grote gevolgen heeft, moet er wel aan strikte voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden.
  • Ontslag op staande voet moet direct gegeven worden na het ontstaan van de dringende reden.
  • De dringende reden moet de werknemer direct worden meegedeeld.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet mag niet zomaar, uw werkgever moet er een goede reden voor hebben. Daarnaast moet hij deze dringende reden ook nog eens kunnen bewijzen. Er zijn maar weinig gevallen waarin dat lukt. Denk bij geldige dringende redenen aan ernstige gedragingen zoals diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan u een ontslag op staande voet opleveren. U kunt pas spreken van een dringende reden als de werkgever het arbeidscontract daardoor niet meer kan laten voortbestaan. Of de reden geldig is, zal per geval moeten worden beoordeeld door de rechter.

Opzegtermijn, WW-uitkering en transitievergoeding

Bij een ontslag op staande voet is er geen opzegtermijn. U verliest meteen uw baan en inkomsten en u moet misschien zelfs een schadevergoeding betalen aan uw werkgever. Daarnaast heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering of ontslagvergoeding. Uw werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Het UWV maakt een zelfstandige beoordeling over het recht op WW.

Wat te doen bij ontslag op staande voet

  • Geef mondeling aan dat u het niet eens bent met uw ontslag.
  • Schrijf een aangetekende protestbrief nadat u de schriftelijke bevestiging van uw ontslag van uw werkgever heeft ontvangen of als die schriftelijke bevestiging niet volgt.
  • Geef daarin aan dat u beschikbaar bent voor werk en dat u aanspraak maakt op loonbetaling.
  • Binnen 2 maanden na het ontslag moet u het ontslag aan vechten bij de rechter. Doet u dat niet binnen 2 maanden? Dan staat het ontslag vast. Zoek snel hulp in deze situatie.

Ontslag op staande voet aanvechten

Een ontslag op staande voet kunt u vrijwel altijd aanvechten. Zorg dat u binnen 2 maanden een verzoekschrift bij de rechter heeft ingediend om het ontslag ongedaan te maken. U kunt verzoeken om uw arbeidscontract te herstellen of om een vergoeding toe te kennen bij een acceptatie van het onterecht gebleken ontslag. Als blijkt dat het ontslag onterecht was, krijgt u ook uw recht op WW terug. Soms is het mogelijk om samen met uw werkgever te komen tot een ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak is dat voor beide partijen beter. Teken echter nooit zomaar iets, want het voorstel lijkt vaak mooier dan het is. Vraag altijd advies aan een gespecialiseerde jurist.

Op non-actief gesteld?

Bij een op non-actiefstelling besluit de werkgever dat u (tijdelijk) geen werkzaamheden mag verrichten. Vaak wordt ook gesproken van een schorsing. Het is verstandig dat u schriftelijk bezwaar maakt. Zeker in die gevallen waarbij de op non-actiefstelling een strafmaatregel is, of bedoeld is voor nader onderzoek naar de mogelijkheid van ontslag. U behoudt in principe recht op doorbetaling van uw loon, inclusief alle daarbij behorende loonbestanddelen. Dit kunt u doen:

  • Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw op non-actiefstelling en teken niets.
  • Stuur een aangetekende brief waarin u bezwaar maakt. Geef daarin aan dat u beschikbaar bent voor werk en dat u aanspraak maakt op loonbetaling..
  • Kom snel in actie komt en schakel een jurist in.

Veelgestelde vragen