Ontslag in proeftijd: hoe werkt het?

Uw werkgever besluit al in de proeftijd dat hij niet met u verder wil. Dat mag hij doen. Er is helaas niet zoveel dat u kunt doen als u wordt ontslagen in de proeftijd. Wij vertellen u meer over de ontslag in uw proeftijd. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze ontslagjuristen. Zij helpen u graag verder!

Hoe wij u kunnen helpen

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslag in proeftijd

Mag ik ontslagen worden?

Als er een geldig proeftijdbeding is overeengekomen dan mag u binnen de proeftijd ontslagen worden. Tijdens de proeftijd mag uw arbeidsovereenkomst direct opgezegd worden. Zowel door u als door uw werkgever. En de regels die gelden bij ontslag hoeven bij een ontslag in de proeftijd niet nageleefd te worden. Zo is er geen opzegtermijn, is een ontslagvergunning niet nodig en hoeft er niet schriftelijk te worden opgezegd. Wel moet de werkgever op uw verzoek de reden van het ontslag schriftelijk bevestigen.

Zelf ontslag nemen in proeftijd

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u zelf ontslag wil nemen in uw proeftijd. Ook dit is mogelijk. Ook voor u geldt geen opzegtermijn, waardoor u per direct uw baan kunt opzeggen. Voordat u zelf ontslag neemt is het goed om te weten waar u rekening mee moet houden en wat de gevolgen voor u zijn. De kans is bijvoorbeeld groot dat je dan geen recht hebt op een WW-uitkering. U heeft er namelijk zelf voor gekomen om ontslag te nemen en daardoor bent u verwijtbaar werkloos geraakt.

Reden van ontslag in proeftijd

U heeft het recht om te weten waarom de werkgever uw arbeidscontract in de proeftijd opzegt. Uw werkgever moet op uw verzoek de reden van het ontslag schriftelijk aan u laten weten. Als de reden die uw werkgever opgeeft een vorm van discriminatie oplevert, dan is een ontslag in de proeftijd verboden. Denk aan de situatie dat u in de proeftijd ziek bent en uw werkgever u laat weten dat u vanwege uw ziekte ontslagen wordt. Uw werkgever mag u ontslaan als u ziek bent, maar dat mag niet de reden van het ontslag zijn. Voor een geslaagd beroep op een discriminatiegrond moet natuurlijk wel voldoende bewijs aanwezig zijn.

Overeengekomen proeftijd

De proeftijd moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. De maximumduur van de proeftijd verschilt per type contract. Zo heeft u twee maanden proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd en één maand bij een contract voor bepaalde tijd met een duur korter dan twee jaar of voor de duur van een project. Ook als u een tijdelijk contract hebt voor twee jaar of langer heeft u een proeftijd van twee maanden. In sommige cao’s is er een afspraak gemaakt over de proeftijd. Zodra de proeftijd niet in de overeenkomst wordt vermeld, is er geen geldige proeftijd overeengekomen.

Heeft u een nieuw tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of korter? Dan mag er geen proeftijd worden opgenomen. Gebeurt dat wel, dan geldt deze niet. Wanneer er bijvoorbeeld een proeftijd overeengekomen wordt van drie maanden, is er eigenlijk geen proeftijd. Dit mag namelijk niet. De hele proeftijd komt dan te vervallen. De proeftijd mag nooit langer dan twee maanden zijn. Daarnaast kan een proeftijd nooit mondeling worden afgesproken. Check altijd of uw proeftijd geldig is.

Ontslag in proeftijd WW en transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, heeft u een schriftelijke verklaring nodig van uw werkgever met hierin de reden voor het ontslag. De reden mag echter niet te verwijten zijn aan uzelf. Uw recht op een uitkering kan bijvoorbeeld in gevaar komen als u standaard te laat kwam en dat de reden van uw ontslag was.

Per 1 januari 2020 bouwt u vanaf de eerste dag van uw dienstverband een transitievergoeding op. Over de gewerkte dagen kunt u dus aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit geldt niet voor werknemers die nog geen 18 jaar zijn en minder dan 12 uur per week werken. In uitzonderlijke gevallen, zodra er sprake is van discriminatie of onredelijk handelen van uw werkgever, kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding. Ga voor meer informatie over transitievergoeding naar onze andere artikelen.