Collectief ontslag

Worden er binnen jouw organisatie meerdere werknemers tegelijkertijd ontslagen om bedrijfseconomische redenen? Dan kan het om een collectief ontslag gaan. De ontslagaanvraag moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze pagina lees je wat deze voorwaarden zijn en wat je als ontslagen werknemer allemaal kunt verwachten.

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van een collectief ontslag als er binnen één organisatie meerdere ontslagen vallen. Er zijn drie voorwaarden die een ontslag samen tot een collectief ontslag maken: 

  • De organisatie is genoodzaakt medewerkers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.
  • In een periode van drie maanden worden 20 of meer medewerkers ontslagen door de werkgever.
  • De ontslagen vallen binnen één district van het UWV WERKbedrijf.

Regels voor de werkgever bij collectief ontslag

Bij een collectief ontslag dient je werkgever zich te houden aan een aantal regels. Ten eerste heeft een werkgever een meldingsplicht. Dit houdt in dat de werkgever bij het UWV en bij de vakbonden moet melden dat er een collectief ontslag gaat plaatsvinden. Daarnaast moet de werkgever overleggen met de vakbonden en de ondernemingsraad over de maatregelen die getroffen gaan worden rondom deze ontslagen. 

De meldingsplicht is in het leven geroepen om de belangen van werknemers te beschermen. De ondernemingsraad heeft een adviserende rol en de vakbonden onderhandelen namens jou over de ontslagregelingen. Zij proberen zo gunstig mogelijke ontslagregelingen te treffen. Dergelijke regelingen worden uiteindelijk beschreven in een sociaal plan.

Sociaal plan bij collectief ontslag

Bij een collectief ontslag stelt de werkgever in de meeste gevallen een sociaal plan op. In een sociaal plan worden verzachtende maatregelen en voorzieningen getroffen voor de ontslagen werknemers. In een sociaal plan staat bijvoorbeeld vaak: 

  • Wat de eventueel te betalen ontslagvergoeding is 
  • Wat de regelingen voor begeleiding naar nieuw werk zijn 
  • Hoe lang een medewerker op zoek kan gaan naar nieuw werk op kosten van de oude werkgever 
  • Een budget voor juridische hulp bij ontslag 

Ontvang ik een ontslagvergoeding of transitievergoeding?

In een sociaal plan wordt dus de eventueel te betalen ontslagvergoeding opgenomen. Deze vergoeding wordt per werknemer berekend en is vaak gebaseerd op de duur van het dienstverband en het salaris. Je kunt altijd met je werkgever in onderhandeling gaan over de hoogte van deze ontslagvergoeding. Werkgevers en werknemers hebben namelijk de vrijheid om samen een ontslagvergoeding overeen te komen die hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.

Komen jij en je werkgever er niet uit? In dat geval kan de werkgever een procedure starten bij het UWV. Als het ontslag via het UWV verloopt, heb je recht op een transitievergoeding. In de meeste gevallen wil een werkgever een procedure via het UWV voorkomen en biedt die je daarom een aantrekkelijke ontslagvergoeding aan. Lees hier meer over een sociaal plan en transitievergoeding.


Veelgestelde vragen

Er is sprake van een collectief ontslag als:

  • De organisatie is genoodzaakt medewerkers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen;
  • En er in een periode van drie maanden 20 of meer werknemers worden ontslagen door de werkgever; 
  • En de ontslagen vallen binnen één district van het UWV WERKbedrijf. 
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.