Ontslag op staande voet

Wordt u op staande voet ontslagen? Dat is natuurlijk heel vervelend! Dit kan eigenlijk alleen zodra er iets heel serieus aan de hand is zoals bijvoorbeeld diefstal. Toch is dit niet altijd het geval. Wij informeren u daarom graag over de voorwaarden en alles wat daarbij komt kijken. Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact op met onze ontslagjuristen.

Hoe wij je kunnen helpen

DAS helpt ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houd je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij of via ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Of boek een gesprek voor wanneer het u uitkomt.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat u allemaal moet weten over ontslag op staande voet

Voorwaarden ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet bent u per direct uw baan kwijt. U hoeft niet meer te komen werken en u krijgt geen salaris meer. Het is in feite een ontbinding van het arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Juist omdat dit type ontslag zulke grote gevolgen heeft, moet er wel aan strikte voorwaarden worden voldaan:

 • Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 • Ontslag op staande voet moet direct aangegeven worden na het ontstaan van de dringende reden.
 • De dringende reden moet de werknemer direct worden meegedeeld.

Daarnaast gelden de normale ontslagverboden niet meer zodat er sprake is van een ontslag op staande voet. Normaal gesproken mag je bijvoorbeeld niet worden ontslagen tijdens de eerste 2 jaar van ziekte, zwangerschap of tijdens het lidmaatschap van de ondernemingsraad.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet mag niet zomaar, uw werkgever moet er een goede reden voor hebben. Daarnaast moet hij deze dringende reden ook nog eens kunnen bewijzen. Er zijn maar weinig gevallen waarin dat lukt. Denk bij geldige dringende redenen aan ernstige gedragingen zoals diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan u een ontslag op staande voet opleveren.

U kunt pas spreken van een dringende reden als de werkgever het arbeidscontract daardoor niet meer kan laten voortbestaan. Of de reden geldig is, zal per geval moeten worden beoordeeld door de rechter. In veel gevallen is een zaak niet zo zwart/wit. Daarbij geldt dat een rechter ontslag op staande voet als ultimum remedium beschouwt. Dit betekent dat ontslag op staande voet alleen gegeven kan worden als duidelijk is dat de gedragingen van de werknemer zo ernstig zijn dat een ‘normaal’ ontslag niet aan de orde is.

Ontslag moet een onverwijld gegeven zijn

De werkgever moet direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedragingen van de werknemer overgaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag dus niet stilzitten en een paar dagen later bepalen om de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan. Wel mag de werkgever een bepaalde gedragingen onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is voor ontslag op staande voet. Dit is het geval als het bedrijf bijvoorbeeld een onderzoek moet starten om bewijs te vinden voor fraude.

De dringende reden moet de werknemer meegedeeld worden

De werknemer heeft het recht om te weten wat de dringende reden van zijn/haar ontslag is. Het moet dus ook direct worden duidelijk gemaakt door de werkgever. Op die manier heeft de werknemer de mogelijkheid om zich tegen het ontslag te verweren door contact op te nemen met een jurist. De reden van ontslag mag in een later stadium niet meer aangepast of aangevuld worden. Het is daarom voor de werkgever van groot belang om dit goed te formuleren.

Een voorbeeld: een winkelbedrijf komt er op 20 mei achter dat een medewerker geld uit de kassa heeft gestolen. Dit incident wordt een vijf dagen later besproken tijdens een meeting van het managementteam. Drie dagen later wordt het besluit genomen om de medewerker op staande voet te ontslaan. Het ontslag voldoet echter niet meer aan de voorwaarde, waardoor de werknemer dit ontslag met succes kan aanvechten.

Wat zijn de gevolgen?

Bij een terecht ontslag op staande voet, eindigt de arbeidsovereenkomst (en daarmee de loonbetaling) per direct en heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Bij een geldig ontslag op staande voet is degene die de wederpartij een dringende reden heeft gegeven de arbeidsovereenkomst direct op te zeggen, schadeplichtig. Dat betekent dat die partij een vergoeding aan de ander moet betalen. Met andere woorden: heeft uw werkgever u terecht op staande voet ontslagen, omdat u hem daarvoor een dringende reden heeft gegeven? Dan loopt u het risico dat u aan uw werkgever een vergoeding moet betalen.

Salaris, opzegtermijn, WW-uitkering en transitievergoeding

Bij een ontslag op staande voet is er geen opzegtermijn. U verliest meteen uw baan en inkomsten en u moet misschien zelfs een schadevergoeding betalen aan uw werkgever. Daarnaast heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering of ontslagvergoeding. Zodra de relatie tussen u en uw werkgever nog redelijk is, kunt u proberen om uw ontslag middels een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Hiermee kunt u uw recht op een WW-uitkering veilig stellen. De rechter kan bepalen dat u toch een transitievergoeding moet ontvangen als er bijvoorbeeld sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Uw werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Het UWV maakt een zelfstandige beoordeling over het recht op WW.

Salaris uitbetaling

Als u op staande voet wordt ontslagen, is de arbeidsovereenkomst niet het enige dat per direct eindigt. U ontvangt in principe ook geen salaris meer. Dit geldt alleen bij een terecht gegeven ontslag op staande voet.

Heeft uw werkgever u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet uw werkgever uw salaris gewoon doorbetalen. Om uw recht op salaris veilig te stellen, moet u wel schriftelijk aangeven dat u bereid bent uw werk te verrichten. U kunt doorbetaling van uw loon desnoods via de rechter afdwingen.

Wat te doen bij ontslag op staande voet

Bent u ontslagen op staande voet? Volg dan de onderstaande stappen:

 • Geef mondeling aan dat u het niet eens bent met uw ontslag.
 • Schrijf een aangetekende protestbrief nadat u de schriftelijke bevestiging van uw ontslag van uw werkgever heeft ontvangen of als die schriftelijke bevestiging niet volgt.
 • Geef daarin aan dat u beschikbaar bent voor werk en dat u aanspraak maakt op loonbetaling.
 • Binnen 2 maanden na het ontslag moet u het ontslag aanvechten bij de rechter. Doet u dat niet binnen 2 maanden? Dan staat het ontslag vast. Zoek snel hulp in deze situatie.

Ontslag op staande voet aanvechten

Een ontslag op staande voet kunt u vrijwel altijd aanvechten. Zorg dat u binnen 2 maanden een verzoekschrift bij de rechter heeft ingediend om het ontslag ongedaan te maken. U kunt verzoeken om uw arbeidscontract te herstellen of om een vergoeding toe te kennen bij een acceptatie van het onterecht gebleken ontslag. Als blijkt dat het ontslag onterecht was, krijgt u ook uw recht op WW terug. Soms is het mogelijk om samen met uw werkgever te komen tot een ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak is dat voor beide partijen beter. Teken echter nooit zomaar iets, want het voorstel lijkt vaak mooier dan het is. Vraag altijd advies aan een gespecialiseerde jurist.

Zelf op staande voet ontslag nemen

Als u uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt, maar achteraf blijkt dat er geen dringende reden was, dan kan uw werkgever u schadeplichtig houden. Hij kan het loon vorderen dat u met inachtneming van de juiste opzegtermijn verdiend zou hebben. Deze vordering is gelijk aan het brutoloon, dat netto aan de werkgever betaald moet worden. Een normale opzegging zonder enig risico heeft dan de voorkeur. Als u zonder goede reden ontslag op staande voet neemt, is de kans groot dat u vervolgens ook geen WW-uitkering krijgt. Lees meer over zelf ontslag nemen.

Veelgestelde vragen