Loon niet ontvangen

Betaalt je werkgever niet of te laat? Of kan je werkgever je salaris niet meer betalen? Als je gewoon werkt, dan heb je recht op loon op het afgesproken tijdstip. Dat is erg vervelend en kan direct impact hebben op je leven.

Lees hieronder wat je kunt doen en hoe wij je kunnen helpen als je niet verzekerd bent.

Ben je wel bij ons verzekerd? Klik dan hier.

Wat je allemaal moet weten over het niet ontvangen van loon

Wat te doen bij achterstallig loon

 1. Controleer eerst of je recht hebt op doorbetaling van je loon. Geef bij je werkgever aan dat je je salaris niet op tijd heeft ontvangen en vraag naar de reden. Het kan zijn dat je werkgever er een verklaring voor heeft.
 2. Heeft je werkgever geen verklaring? Stuur dan een aangetekende brief waarin je vraagt om alsnog je achterstallige salaris te storten.
 3. Krijg je binnen 7 werkdagen nog geen reactie? Dan stuur je een herinneringsbrief. Noem daarin ook de wettelijk rente en verhogingen.
 4. Komen jullie er niet uit? Schakel dan juridische hulp in. Je kunt bij de rechter een procedure opstarten om je salaris betaald te krijgen.
Recht op verhoging als je salaris te laat betaald wordt

Als het salaris niet op tijd wordt betaald, heb je vanaf de 4de werkdag na de dag waarop je salaris betaald had moeten zijn, recht op een wettelijke verhoging. Deze verhoging is voor de 4de tot en met de 8ste werkdag 5% per dag. Daarna wordt het voor elke volgende werkdag verhoogd met 1% tot maximaal 50% van het salaris dat eigenlijk uitbetaald had moeten worden. In de praktijk brengt de rechter de verhoging vaak terug tot 10 of 15%. Naast de wettelijke verhoging kun je aanspraak maken op de wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente vind je op rijksoverheid.nl.

Wat als je werkgever failliet is?

Bij faillissement van je werkgever, heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Het UWV keert je het tegoed wat je nog hebt van je (ex-)werkgever uit en probeert dit te verhalen op de werkgever. Je hebt mogelijk recht op:

Het salaris over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig salaris, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, 13e maand, atv / adv-dagen.

Het salaris over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als je op 1 januari 1999 al in dienst was bij de werkgever en je toen 45 jaar of ouder was, dan kan een langere opzegtermijn met een maximum van 19 weken gelden.

Vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Naast aangifte bij het UWV is het daarom ook belangrijk dat je juridische hulp inschakelt. Dat is nodig om een eventueel faillissement van je werkgever te laten aanvragen.

Loon vorderen bij curator

Het kan zijn dat het UWV niet alle vorderingen overneemt. Bijvoorbeeld omdat je een loonachterstand hebt over meer dan 13 weken voorafgaand aan het faillissement of dat je nog pensioenpremies tegoed heeft van meer dan een jaar geleden. Alle vorderingen die niet onder de faillissementsuitkering vallen, kun je indienen bij de curator. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Houd er wel rekening mee dat de kans erg klein is dat je daadwerkelijk nog je vordering zult ontvangen door voorrang van de Belastingdienst.

Inhouding loon bij schulden

Houdt je werkgever je volledige loon in omdat je hem nog wat moet betalen? Dat mag niet. Je werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Deze bedraagt minimaal 90 % van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Dit bedrag moet je iedere maand sowieso als loon ontvangen. Het bedrag boven je beslagvrije voet mag je werkgever verrekenen. Als je werkgever een boete verrekent, dan mag hij daarvoor dus slechts 10% van je loon inhouden. Houdt je werkgever zich niet aan deze regeling? Stuur dan aangetekende brief waarin je je loon vordert.

Veelgestelde vragen

Ja, je loon kan ook uitbetaald worden in natura, een dienstwoning, diensten en effecten. Voorwaarde is wel dat je en je werkgever dat hebben afgesproken. Als niets is afgesproken, heb je recht op loon in de vorm van geld.Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30, om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886
088 327 9886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op jouw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1259,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?
12 jun 20243 min leestijd

Deelname aan demonstraties en discussies op de werkvloer: wat kan wel en niet?

Mag je werkgever het verbieden om deel te nemen aan een demonstratie en wat als de discussie oplaait op de werkvloer en je je onveilig voelt?

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

1 van 3