Loon niet ontvangen

Betaalt uw werkgever niet of te laat? Of kan uw werkgever uw salaris niet meer betalen? Als u gewoon werkt, dan heeft u recht op loon op het afgesproken tijdstip.

Wat te doen bij achterstallig loon

  1. Controleer eerst of u recht heeft op doorbetaling van uw loon. Als dat zo is kunt u telefonisch op per mail contact opnemen met uw werkgever waarin u aangeeft dat u uw loon niet op tijd ontvangen heeft. Uw werkgever geeft u daar mogelijk een verklaring voor.
  2. Als uw werkgever geen verklaring heeft dan kunt u uw werkgever een brief sturen waarin u vraagt om alsnog uw achterstallig salaris te storten.
  3. Krijgt u binnen 7 werkdagen nog geen reactie van uw werkgever? Dan stuurt u een herinneringsbrief. Daarin kunt u de wettelijk rente en verhogingen noemen.
  4. Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. U kunt bij de rechter een procedure opstarten om uw salaris betaald te krijgen.

Recht op verhoging als uw salaris te laat betaald wordt
Als het salaris niet op tijd wordt betaald, heeft u vanaf de 4de werkdag na de dag waarop uw salaris betaald had moeten zijn, recht op een wettelijke verhoging. Deze verhoging is voor de 4de tot en met de 8ste werkdag 5% per dag en voor elke volgende werkdag 1%, tot maximaal 50% van het salaris dat eigenlijk uitbetaald had moeten worden. In de praktijk brengt de rechter de verhoging vaak terug tot in totaal 10 of 15%. Naast de wettelijke verhoging kunt u aanspraak maken op de wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente wordt per jaar opnieuw vastgesteld.

Werkgever failliet

Als vaststaat dat uw salaris niet is betaald als gevolg van betalingsonmacht van uw werkgever, dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Het UWV probeert dat te verhalen op de werkgever. U heeft mogelijk recht op:

  • Het salaris over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig salaris, overuren, onkostenvergoeding, spaarloon, 13e maand, atv / adv-dagen.
  • Het salaris over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Als u op 1 januari 1999 al in dienst was bij de werkgever en u toen 45 jaar of ouder was, dan kan een langere opzegtermijn met een maximum van 19 weken gelden.
  • Vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, pensioenpremie, bijdragen aan het tijdspaarfonds over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Naast aangifte bij het UWV is het daarom ook belangrijk dat u juridische hulp inschakelt. Dat is nodig om een eventueel faillissement van uw werkgever te laten aanvragen.

Inhouding loon door werkgever

Uw werkgever mag niet uw volledige loon inhouden als u nog wat aan uw werkgever moet betalen. Uw werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijke vastgelegd. De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90 % van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Dit bedrag moet u iedere maand sowieso als loon ontvangen. Het bedrag boven uw beslagvrije voet mag uw werkgever verrekenen. Als uw werkgever een boete verrekent, dan mag hij daarvoor slechts 10% van uw loon inhouden. Houdt uw werkgever zich niet aan deze regeling? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief loonvordering.

Veelgestelde vragen