Onderhoud en gebreken huurwoning

Bij de huur of verhuur van een woning, kunt u te maken krijgen met onderhoud en gebreken. Er zijn een aantal veelvoorkomende situaties waarbij conflicten kunnen ontstaan.

Huur is niet betaald

Als de huurder geen huur betaalt, dan ontvangt hij daarvoor een herinnering van de verhuurder. Als er na zo’n 2 weken nog niet betaald is, dan mag de verhuurder een aanmaning sturen. Betaalt hij dan nog steeds niet, dan loopt hij het risico dat de verhuurder een deurwaarder inschakelt. Betaalt de huurder de huur niet vanwege een conflict? Probeer er dan als huurder en verhuurder eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Schakel dan een jurist in om voor u te onderhandelen.

Als u er niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om uitspraak te doen. Hij kan bijvoorbeeld de verhuurder verplichten om iets te doen. Ook kan hij de huur verlagen of de huurder verplichten de huur alsnog te betalen. In het algemeen zal de rechter de verhuurder gelijk geven bij een verzoek tot beëindiging van het huurcontract wanneer de huurachterstand zonder goede reden 3 maanden of meer bedraagt of wanneer u al vaker een huurachterstand hebt gehad.

Achterstallig onderhoud

De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud, zoals schilderwerk aan de buitenkant, onderhoud aan het dak of een nieuwe cv-installatie. Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, moet de huurder zelf repareren. Onderhoudt de verhuurder de woning niet goed? Meld de gebreken schriftelijk bij de verhuurder en gun hem minimaal 2 weken om deze op te lossen. Gebeurt er niets, dan kan de verhuurder een aanmaning ontvangen. Reageert de verhuurder niet, dan kan er bij een sociale huurwoning een procedure worden opgestart bij de Huurcommissie. Deze kan de huur tijdelijk verlagen, totdat de verhuurder het achterstallig onderhoud heeft weggewerkt of het gebrek heeft opgelost. Ook kan er eventueel een procedure bij de rechtbank opgestart worden. Daar kan de huurder naast huurverlaging ook vragen om de verhuurder te verplichten de gebreken te herstellen. Dat kan bij de Huurcommissie niet. Woont de huurder in een vrije sector woning? Dan kan er alleen naar de rechter gestapt worden.

Huurder aansprakelijk voor schade

Volgens de wet is de huurder aansprakelijk voor alle schade die aan de huurder kan worden toegerekend. De huurder moet die schade aan de woning herstellen. De woning moet teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat met uitzondering van normale slijtage ontstaan tijdens de huurperiode.

Lees verder