Uw werk­ge­ver wil u ont­slaan in de proef­tijd

Uw werkgever besluit al in de proeftijd dat hij niet met u verder wil. Dat mag hij doen. Op voorwaarde dat een proeftijd in uw situatie is toegestaan. Check daarom altijd of uw proeftijd geldig is en wat uw mogelijkheden zijn.

Graag helpen wij u hierbij. U kunt uw eigen situatie analyseren aan de hand van een informatieve video en uitgebreide tools. De tools zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Ze zijn voor u als klant gratis beschikbaar. Via deze tools kunt u zien of u goede argumenten hebt om uw ontslag aan te vechten en of u recht hebt op een transitievergoeding.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever wil u ontslaan tijdens uw proeftijd. Met een online tool krijgt u meer inzicht in uw juridische situatie. Dat helpt u bij het bepalen van uw vervolgstappen.

Proef­tijd­ana­ly­se

Check met de online tool ‘Proeftijdontslag’ of uw werkgever u in de proeftijd mocht ontslaan. In de tool beantwoordt u vragen om uw juridische positie in kaart te brengen. Alles ingevuld? Dan krijgt u direct een helder rapport. Daarin leest u of u goede argumenten hebt om een ontslag aan te vechten. Hoe beter uw argumenten, hoe beter uw onderhandelingspositie.

 

Tran­si­tie­ver­goe­ding be­re­ke­nen

Na een rechtsgeldig proeftijdontslag kunt u meestal niet voor een ontslagvergoeding (de transitievergoeding) in aanmerking komen. Daarvoor moet u namelijk minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest. Werkte u voor dit contract ook al bij deze werkgever? Bijvoorbeeld in een andere functie? Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de transitievergoeding. Beoordeel met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Is dat het geval? Dan berekent de tool direct hoe hoog de vergoeding in uw situatie is.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u zelf aan de slag? Hieronder leest u hoe u dit doet.

Protestbrief downloaden

Als u de tool ‘Proeftijdontslag’ doorloopt, dan krijgt u een rapport. Hebt u goede argumenten om uw ontslag aan te vechten? Dan kunt u via dezelfde tool een voorbeeldbrief downloaden. In die brief staan alle argumenten die u kunt aanvoeren om uw ontslag aan te vechten. Vul de brief aan met namen, adresgegevens en een dagtekening en hij is verzendklaar. Wij adviseren u om de brief aangetekend naar uw werkgever te versturen.

Het doel van de brief is dat uw werkgever het ontslag intrekt. Doet hij dat niet? Dan moet u verdere stappen nemen om uw baan en salaris te redden. Dien in dat geval binnen 2 maanden na het eind van uw contract een verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraag de rechter daarin om uw ontslag ongedaan te maken. U kunt ook vragen om doorbetaling van uw loon en om u weer aan het werk te laten.

Let op: dit is een ingewikkelde procedure. Wij adviseren u om op tijd juridische hulp in te schakelen als uw werkgever het ontslag niet intrekt.

Tool proeftijdontslag starten
Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op