Uw werk­ge­ver wil u ont­slaan in de proef­tijd

Uw werkgever besluit al in de proeftijd dat hij niet met u verder wil. Dat mag hij doen, op voorwaarde dat een proeftijd in uw situatie is toegestaan. Check daarom altijd of uw proeftijd geldig is en wat uw mogelijkheden zijn.

Graag helpen wij u hierbij. Met behulp van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u veel informatie over deze ontslagsituatie. Een video vertelt u meer over dit onderwerp. Is proeftijdontslag niet geldig en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding? Gebruik dan de handige tool. Deze is ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Hij is voor u als klant gratis beschikbaar. Bent u bij DAS verzekerd? Dan kunt u de tool gebruiken als aanvulling op de hulp van een jurist van DAS.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever wil u ontslaan tijdens uw proeftijd. Met een video geven wij u informatie en inzicht in uw juridische situatie. Dat helpt u bij het bepalen van uw vervolgstappen.

Tran­si­tie­ver­goe­ding be­re­ke­nen

Na een rechtsgeldig proeftijdontslag kunt u meestal niet voor een ontslagvergoeding (de transitievergoeding) in aanmerking komen. Daarvoor moet u namelijk minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest. Werkte u voor dit contract ook al bij deze werkgever? Bijvoorbeeld in een andere functie? Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de transitievergoeding. Beoordeel met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Is dat het geval? Dan berekent de tool direct hoe hoog de vergoeding in uw situatie is.

Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op