Scheidings­procedure

Als u gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Met heldere afspraken samen met uw partner kunt u al veel oplossen. Een overzicht van de te zetten stappen.

Stap 1: kies de juiste hulp

Een scheiding wordt uitgesproken door de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat of mediator (scheidingsspecialist) nodig. Wat de juiste hulp is voor uw echtscheiding is afhankelijk van de manier waarop u getrouwd bent, uw financiële situatie en hoe u wilt scheiden. Zo is een mediator gericht op verbetering van de onderlinge communicatie en harmonie. Door een advocaat in de hand te nemen staat u vaak tegenover elkaar. Dat kan het proces zeer frustrerend maken. Daarnaast duurt een procedure met een advocaat langer, is het kostbaar en leidt het tot veel getouwtrek.

Stap 2: maak afspraken

U en uw partner maken afspraken: hoe verdelen jullie bezittingen en schulden, wie gaat voor de kinderen zorgen en hoe regelt u het financieel? Hoe meer u samen vastlegt voordat u naar de rechter gaat, hoe sneller de uitspraak volgt. De afspraken legt u vast in een scheidingsconvenant. Belangrijke punten waarover u afspraken moet maken zijn bijvoorbeeld:
 • de woning.
 • het pensioen.
 • de kinderen en alimentatie.
 • de verdeling van de spullen.
 • eventuele schulden.

Kinderen?
Als u uit elkaar gaat, dan is de zorg voor uw kinderen één van de belangrijkste zaken die u moet regelen. De afspraken over uw kinderen legt u vast in een ouderschapsplan. De omgangsregeling en kinderalimentatie komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het echtscheidingsconvenant.

Stap 3: vraag de scheiding aan

Het aanvragen van een scheiding wordt bij de rechtbank gedaan. Dit wordt het verzoek om echtscheiding genoemd. Hieraan wordt het scheidingsconvenant gehecht. Heeft u kinderen, dan wordt ook het ouderschapsplan toegevoegd. Het verzoek om scheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechter. U kunt op 2 manieren een scheiding aanvragen:

 1. Samen met uw ex-partner
  Heeft u samen met uw ex-partner afspraken kunnen maken? Dan kunt u samen één advocaat inschakelen. Uw advocaat vraagt dan een scheiding aan op gemeenschappelijk verzoek.

 2. Alleen/zelfstandig/zonder uw ex-partner
  Wanneer uw echtgenoot het niet eens is met de scheiding of u geen afspraken heeft kunnen maken, dan kan uw advocaat op uw initiatief een scheiding aanvragen. De advocaat zal dan een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift wordt via een deurwaarder aan uw echtgenoot afgegeven. Hij of zij heeft dan 6 weken de tijd om uitstel te vragen of een verweerschrift in te dienen. Daarna vindt een zitting plaats waarbij beide partijen worden gehoord.

Stap 4: scheiding definitief maken

De scheiding is officieel zodra de advocaat de uitspraak van de rechter heeft laten registreren. Dat doet de ambtenaar van de huwelijksgemeente. Dit moet binnen 6 maanden na de uitspraak gebeurd zijn. Scheidt u van tafel en bed? Dan is de scheiding pas officieel nadat deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Scheidingshulp
Scheidingshulp

Veelgestelde vragen