Scheidings­procedure

Als u gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Met heldere afspraken samen met uw partner kunt u al veel oplossen. Een overzicht van de te zetten stappen.

Bekijk nu ook de video

Stap 1: kies de juiste hulp

Een scheiding moet altijd door een advocaat bij de rechtbank worden aangevraagd. Als u zonder veel emotie uit elkaar gaat, kunnen jullie zelf een scheidingsconvenant opstellen en een advocaat inschakelen om de scheiding aan te vragen. Online scheiden is tegenwoordig ook al mogelijk. Maar vaak komt er bij een scheiding veel emotie, onbegrip en wantrouwen kijken. Dan is hulp van een mediator (scheidingsspecialist) of advocaat verstandig. De keuze bepaalt u zelf.

Mediation

Gaat de communicatie tussen u en uw (ex-) partner moeizaam, maar wilt u toch in goede harmonie uit elkaar omdat u bijvoorbeeld kinderen heeft? Dan kan een mediator helpen om in goed overleg afspraken te maken.

Advocaat

Lukt het niet om samen de scheiding te regelen of spelen er grote financiële belangen? Dan is het verstandig dat u beide een advocaat in handen neemt. Bedenk wel dat een scheiding met een advocaat frustrerend kan zijn als het tot veel getouwtrek leidt. Daarnaast duurt een scheiding met een advocaat langer en is het duurder.

Bekijk de verschillen tussen een mediator en een advocaat.

Stap 2: maak afspraken

U en uw ex-partner maken afspraken: hoe verdelen jullie bezittingen en schulden, wie gaat voor de kinderen zorgen en hoe regelt u het financieel? Een scheiding wordt altijd uitgesproken door een rechter, dus hoe meer u samen vastlegt voordat u naar de rechter gaat, hoe sneller de uitspraak volgt. De afspraken legt u vast in een scheidingsconvenant. Belangrijke punten waarover u afspraken moet maken zijn bijvoorbeeld:
 • de woning.
 • het pensioen.
 • de kinderen en alimentatie.
 • de verdeling van de spullen.
 • eventuele schulden.

Kinderen?
Als u uit elkaar gaat, dan is de zorg voor uw kinderen één van de belangrijkste zaken die u moet regelen. De afspraken over uw kinderen legt u vast in een ouderschapsplan. De omgangsregeling en kinderalimentatie komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het echtscheidingsconvenant.

Stap 3: vraag de scheiding aan

Het aanvragen van een scheiding bij de rechtbank wordt een verzoek om echtscheiding genoemd. De advocaat dient het scheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan in bij de rechter. Als u een mediator heeft, dan regelt hij of zij dit zelf met een advocaat. U kunt op 2 manieren een scheiding aanvragen:

 1. Samen met uw ex-partner
  Heeft u samen met uw ex-partner afspraken kunnen maken? Dan kunt u samen één advocaat inschakelen (of door uw mediator laten inschakelen). De advocaat vraagt dan een scheiding aan op gemeenschappelijk verzoek.

 2. Alleen/zelfstandig/zonder uw ex-partner
  Worden u en uw ex-partner het niet eens is met de scheiding of heeft u geen afspraken kunnen maken? Dan kan uw advocaat op uw initiatief een scheiding aanvragen. De advocaat zal dan een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift wordt via een deurwaarder aan uw ex-partner afgegeven. Hij of zij heeft dan 6 weken de tijd om uitstel te vragen of een verweerschrift in te dienen. Daarna vindt een zitting plaats waarbij beide partijen worden gehoord.

Stap 4: scheiding definitief maken

Na de scheidingsaanvraag bij de rechtbank, doet de rechter uitspraak. De scheiding is officieel zodra de advocaat de uitspraak van de rechter heeft laten registreren door een ambtenaar van de huwelijksgemeente. Dit moet binnen 6 maanden na de uitspraak gebeurd zijn. Scheidt u van tafel en bed? Dan is de scheiding pas officieel nadat deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank.

Lees verder

Veelgestelde vragen