Er is een fout opgetreden in dit component.

Geschillencommissies (bindend advies)

Partijen kunnen met elkaar afspreken dat twee of meer derden beslissen over een tussen hen bestaand conflict of een toekomstig conflict. Partijen leggen deze afspraak dan vast in een vaststellingsovereenkomst. De uitspraak is bindend voor partijen, maar het is geen vonnis. Wel kan een partij de uitspraak aan een rechter voorleggen.

De geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies consumentenzaken (SGC) geven bijvoorbeeld bindende adviezen bij een conflict tussen partijen. Voorwaarde is wel dat het bedrijf of de leverancier van het product of de dienst lid is van de brancheorganisatie. Het is een goedkope, snelle en voor consumenten toegankelijke wijze van geschillenbeslechting.

Meer informatie over de geschillencommissies