De winkel waar ik iets heb gekocht is failliet. Wat kan ik doen?

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, wordt er een curator benoemd, die opkomt voor alle schuldeisers. Hij handelt alle financiën af en inventariseert het vermogen en de schulden. In het Centraal Insolventieregister kunt u opzoeken welke curator het faillissement afhandelt.

Vordering indienen
Laat de curator per brief weten dat u schuldeiser bent. Stuur kopieën van bewijsstukken mee. Geef in deze brief ook aan dat u, als levering niet mogelijk is, van de koop afziet en uw (aan)betaling terugvraagt. U ziet af van de koop door aan te geven dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden. Op onze website staat een voorbeelddocument dat u hiervoor kunt gebruiken (Brief aan curator niet nakomen overeenkomst bij faillissement).

Curator maakt overzicht van de schulden
De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden. Zo kan de curator beoordelen of er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden. Vervolgens vindt een verdeling onder de schuldeisers plaats. De bevoorrechte schuldeisers, zoals banken met pand- of hypotheekrechten en de Belastingdienst, hebben voorrang. Voor de ‘gewone schuldeiser’, zoals u als consument, blijft er helaas vaak niets over. Via de website faillissementsdossier.nl kunt u de faillissementsverslagen inzien en wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen van een faillissement.

Let op! Doe nooit te grote aanbetalingen als u iets koopt. Lees de regels over aanbetalen