Case: door de energieleverancier in de kou gezet...

Op haar vrije woensdagochtend wordt er bij Suus de Hoog* aangebeld. Het is een huis-aan-huis-verkoper van een energieleverancier met een gunstig overstapaanbod. Suus gaat op zijn aanbod in en stapt over. Als zij twee weken later de overeenkomst per post ontvangt, blijken de zaken toch anders te liggen dan haar werd voorgespiegeld…

Het overstapaanbod leek in eerste instantie zo gunstig, maar als Suus de bedragen allemaal bij elkaar optelt, schrikt ze van het termijnbedrag dat ze moet gaan betalen. Dat was haar niet duidelijk toen ze de overeenkomst ondertekende… De volgende dag belt Suus haar rechtsbijstandverzekeraar en vraagt of ze nog onder de overeenkomst kan uitkomen.

DAS legt uit hoe het zit

Verkoper aan de deur: colportage
Colportage is het huis-aan-huis verkopen van goederen en diensten aan particulieren via een persoonlijk bezoek. Het gaat dan meestal om een verkoper die aan de deur komt. Maar ook verkoop aan een groep consumenten die door de verkoper bijeen is gebracht, valt onder colportage. Denk aan verkopen tijdens bustochtjes of demonstraties in de huiskamer, zoals bijvoorbeeld de tupperware party. U wordt als koper vaak onverwacht in een situatie gebracht waarin u over de aankoop van een artikel of dienst moet beslissen.

Waar moet de colporteur aan voldoen?
Om u te beschermen tegen de verkoper met zijn soms agressieve verkoopmethoden is de Colportagewet gemaakt. Hierin staan regels waaraan een colporteur, de verkoper, zich moet houden. Of een koop al dan niet onder de Colportagewet valt, hangt af van de vraag wie het initiatief heeft genomen tot het bezoek aan huis. Komt het initiatief vooral van de verkoper, dan is het colportage. Een colporteur moet aan een aantal eisen voldoen.

  • Hij moet bij de gemeente een ventvergunning aanvragen.
  • Bij aanvang van zijn bezoek moet hij u duidelijk maken dat het zijn bedoeling is om u iets te verkopen.
  • Als de colporteur weet of moet vermoeden dat u onvoldoende draagkracht hebt voor de financiële verplichtingen die met de koop samengaan, mag hij u niets verkopen.
  • Bij bedragen vanaf 34 euro is de colporteur verplicht een koopovereenkomst op te stellen.
  • De colporteur mag geen misleidende reclame maken voor het product.
  • De colporteur moet u wijzen op de bedenktijd van veertien dagen bij aankopen van boven de 50 euro.

Waar moet een overeenkomst aan voldoen?
Is er toch een overeenkomst tot stand gekomen? Dan moet de colporteur de overeenkomst in tweevoud opmaken. Na de ondertekening van de overeenkomst moet u ook een exemplaar krijgen. In de overeenkomst moet een aantal punten zijn opgenomen.

  • Het totaalbedrag van de goederen die gekocht worden.
  • De datum van de overeenkomst.
  • De naam van de colporteur, alsmede het adres waarnaar u een brief kunt sturen dat u de koop wilt ontbinden (ongedaan wilt maken).
  • De bedenktijd van veertien dagen (bij aankopen van boven de 50 euro) waarbinnen u de overeenkomst kosteloos ongedaan kunt maken. De bedenktijd gaat in op het moment dat u van de verkoper een ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst ontvangt.

In dit geval…
In de overeenkomst die Suus heeft ontvangen staat de bedenktijd niet vermeld. Ook heeft de verkoper Suus tijdens zijn bezoek niet over de bedenktijd verteld, terwijl hij dit wel verplicht is. Dat biedt mogelijkheden om van de koop af te komen. De rechtsbijstandverzekeraar stuurt het energiebedrijf een brief waarin deze aangeeft dat de colporteur Suus niet heeft gewezen op de bedenktijd en dat de overeenkomst daardoor nietig is. Dat betekent dat de overeenkomst niet geldig is. Die actie is succesvol: de overeenkomst wordt ongeldig verklaard. Suus kan nu op haar gemak de overstapmogelijkheden naar andere energieleveranciers bekijken en vergelijken.

* De naam is gefingeerd.