Binnen welke termijn krijg ik mijn geld terug?

Als u binnen de bedenktijd het product retourneert, heeft u recht op kosteloze teruggave van de aankoopsom als u die al heeft betaald. U moet het geld zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding van de koopovereenkomst terugkrijgen.