Ik heb een pakket laten versturen en dit is niet aangekomen. Het postbedrijf zegt dat dit voor eigen risico is. Mag dat?

Nee, u bent een overeenkomst aangegaan met het postbedrijf. Het postbedrijf heeft de verplichting om de post te bezorgen.
Vaak staat in de algemene voorwaarden binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Bij het te laat versturen of het niet bezorgen van de post kan de verzender daarover een klacht indienen bij het postbedrijf.
Als de klacht niet goed wordt afgehandeld door het postbedrijf kan de verzender naar de geschillencommissie Post of de kantonrechter.

De ontvanger van de post die de post te laat kreeg of helemaal niet, is geen partij bij de overeenkomst met het postbedrijf. Om deze reden kan de ontvanger niet naar de Geschillencommissie Post.