Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik heb geld overgemaakt naar een verkeerde bankrekening. De rekeninghouder weigert het terug te storten. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Hoewel u in eerste instantie afhankelijk bent van de medewerking van de ontvanger van het geld, staat u wel in uw recht om uw geld terug te vorderen. Weigert de ontvanger het geld terug te geven, dan kunt u uw geld terugvorderen op basis van een onverschuldigde betaling. Een betaling is onverschuldigd als de ander een bedrag ontvangen heeft van iemand die hem niets verschuldigd was. De ontvanger moet het bedrag dan teruggeven aan diegene van wie hij het ontvangen heeft.

Als de ontvanger het geld niet vrijwillig terugboekt, moet u zelf juridische maatregelen nemen. Deze juridische maatregelen kunnen zijn: aangifte bij de politie en of het starten van een procedure bij de rechter.