Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik bij fraude naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Bent u het niet eens met de beslissing van uw bank? Dan kunt u de zaak aanmelden bij het Kifid. Let op! Houd hierbij de termijn voor het indienen van een klacht goed in de gaten. In eerste instantie probeert de Ombudsman Financiële Diensten tussen partijen te bemiddelen. Lukt dit niet? Dan brengt hij een advies uit over de zaak. Aan de hand van het advies kunt u beslissen om de zaak alsnog voor te leggen aan de geschillencommissie van het Kifid.