Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat moet ik doen bij fraude met mijn pinpas/creditcard?

Wordt er gefraudeerd met uw pinpas of creditcard? Volg onderstaand stappenplan:

1. Neem direct contact op met uw bank. Laat uw pinpas of creditcard zo snel mogelijk blokkeren. Zet het noodnummer van de bank in uw telefoon. Zo heeft u dit voortaan snel bij de hand.

2. Vervolgens moet u aangifte doen bij de politie.

3. Zodra u de bankafschriften heeft ontvangen, moet u deze controleren op onrechtmatige transacties. Zijn deze inderdaad uitgevoerd met uw gestolen pas of creditcard?

4. Vul dan een schadeformulier in bij uw bank. U kunt de bank verzoeken de geleden schade te vergoeden. Mogelijk ontvangt u een afwijzende reactie van de bank met de mededeling dat u de zorg- en geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

5. Bent u het niet eens met deze beslissing en kunt u dit onderbouwen? Dan kunt u de zaak nadat u de interne klachtregeling van de bank hebt doorlopen binnen 3 maanden na de definitieve afwijzing voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de rechter.