Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat doet een tussenpersoon?

Een (assurantie)tussenpersoon bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Verder verricht hij handelingen bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, zoals het incasseren van premie en werkzaamheden met betrekking tot de schadeafhandeling.
Een tussenpersoon moet u duidelijk informeren over de dekking van de af te sluiten verzekeringen. Hij moet u adviseren over de diverse verzekeringen. Hij moet dus ook al het mogelijke doen om te voorkomen dat een verzekeraar een beroep kan doen op een uitsluitingsgrond.