Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is de 'zorgplicht' van een tussenpersoon?

Uit de rechtspraak blijkt dat een tussenpersoon moet handelen als een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon’. Hij moet de nodige zorg betrachten bij zijn advisering en bemiddeling. Uiteraard moeten hierbij de belangen van u als klant centraal staan.