Wat is een onderhandse geldlening?

De meest voorkomende geldlening is de onderhandse lening. Dat is een onderling afgesproken geldlening met een andere partij dan een reguliere geldverstrekker. Vaak tussen familieleden of kennissen/vrienden. Hoewel een mondeling afgesproken lening ook geldig is, kunt u zo'n lening beter wel schriftelijk vast laten leggen. Kredietovereenkomsten met financiële instellingen worden altijd geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).