Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, gemaakte kosten voor het opvragen van informatie (bij de KvK of het Kadaster), debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling mogen niet apart in rekening worden gebracht. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bijvoorbeeld administratie- of registratiekosten).