Wat is de hoogte van de incassokosten?

Het percentage van de incassokosten daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt.

Hoofdsom Incassokosten in % 
 Over de 1e € 2.500  15% (min. € 40)
 Over de volgende € 2.500  10%
 Over de volgende € 5.000  5%
 Over de volgende € 190.000  1%
 Over het meerdere  0,5% (max. € 6.775)

Voorbeeld
Stel dat de vordering € 10.000 is. De incassokosten worden dan als volgt berekend:

1. Over de eerste € 2500 wordt 15% berekend ( met een minimum van € 40) = € 375
2. Over de volgende € 2500 wordt 10% berekend = € 250
3. Over de volgende € 5000 wordt 5% berekend = € 250

Totale incassokosten: € 875