Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Het incassobureau probeert namens een bedrijf een rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Een soort ‘voortraject’, dat we ook wel ‘minnelijke incasso’ noemen. Het essentiële verschil is dat een incassobureau geen bijzondere wettelijke bevoegdheden heeft en een gerechtsdeurwaarder wél. Deze bevoegdheden staan met name in de Gerechtsdeurwaarderswet. Volgens deze wet is de gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar die onder andere:

  • dagvaardingen kan uitbrengen;
  • ontruimingen kan doen;
  • beslag kan laten leggen en
  • gedwongen verkopingen kan doen.

Maar een gerechtsdeurwaarder heeft eerst een vonnis van de rechter nodig voordat hij dit kan doen.