Wat wordt bedoeld met sommatie?

Eigenlijk is een sommatie hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’. Anders gezegd: een laatste mogelijkheid tot betaling. Wanneer u deze niet betaalt, wordt de door u verschuldigde vordering aan de rechter voorgelegd. Dergelijke gerechtelijke procedures kosten veel geld. Let wel, extra kosten die u in de meeste gevallen uiteindelijk moet betalen.