Hoe lang kan ik maximaal in de schuldsanering zitten?

De rechter bepaalt de termijn van de schuldsanering. Die termijn is bijna altijd 3 jaar, maar de rechter kan een andere termijn vaststellen. Ook kan de termijn verlengd worden. In de wet is vastgelegd dat de termijn niet meer dan 5 jaar is. Wanneer de rechter de schuldsanering vaststelt wijst hij vervolgens een bewindvoerder aan die toeziet op uw vermogen. De bewindvoerder probeert zo veel mogelijk schulden af te lossen.